vm-loop
læs højtvm-speaker

I en tidligere grusgrav i Tørskind ved Egtved befinder sig én af Danmarks få landskabsskulpturer.

Landskabsskulpturen er skabt i sidste halvdel af 1980'erne af Danmarks Store Robert, billedkunstneren Robert Jacobsen, der boede i Tågelund i nærheden af Tørskind og hans franske kollega Jean Clareboudt. Clareboudt havde det overordnede ansvar for planlægningen af grusgravsområdet og organiserede naturen således, at man ved vandring i området kan følge solens gang fra opgangen i øst til nedgangen i vest.

Både Clareboudts og Robert Jacobsens monumentale skulpturer sætter os som små mennesker i spil, i den store natur og i dialog mellem himmel og jord. Alle skulpturer er udført i naturens materialer: beton (sand og sten), jern, granitsten og træ. Landskab og skulpturer skal opleves som et kunstværk, der ganske vist består af ni delskulpturer, men udgør én samlet helhed.

Både grusgraven og udsigten til den nærtliggende Vejle Ådal giver nye oplevelser ved hvert besøg, alt efter hvilken tid på døgnet og året, grusgraven besøges. Som Robert Jacobsen selv udtrykte det, er naturen i Tørskind ”ikke for tøsedrenge”.

Robert Jacobsen

(1912-1993)

Robert Jacobsen begyndte at skære i træ i 1930erne og gik over til at hugge i den hårde sten i 1940erne, men da han i 1947 bosatte sig i Frankrig, blev jernet hans foretrukne materiale. Robert Jacobsen ville udtrykke skulpturens lethed, ved “at tegne linjer i luften”.

Senere fik skulpturerne en tættere struktur, hvor han satte modsætninger op over for hinanden: positiv form over for negativ, og rå struktur over for den finpolerede.

Først var Robert Jacobsen afvisende for skulpturprojektet i Tørskind Grusgrav. Han foreslog imidlertid kunstneren Jean Clareboudt. Med Clareboudt i spidsen for projektet, ville Robert Jacobsen gerne skabe fire af de ni skulpturer i Tørskind Grusgrav.

Fra 1969 til sin død var Robert Jacobsen bosiddende i Egtved i nærheden af Tørskind Grusgrav.

Jean Clareboudt

(1944-1997)

Jean Clareboudt var franskmand, udlært fra flere kunstakademier. Han mødte Robert Jacobsen i 1962, da han som 18-årig opsøgte den danske kunstner i Paris. Han blev en slags uofficiel elev hos Robert Jacobsen, og de havde et livslangt venskab trods aldersforskellen.

Clareboudt var en meget benyttet Land Art-kunstner over hele verden. Hans værker er abstrakte. Det var derfor nærliggende at pege på Clareboudt, da Robert Jacobsen blev spurgt om en udsmykning af Tørskind Grusgrav.

Clareboudt fik det overordnede ansvar for planlægningen af udsmykningen af grusgraven. Clareboudt udførte fem af de ni skulpturer, der alle er lavet i naturmaterialer: beton, jern, sten og træ.

Noget af træet er cirka 400 år gammelt egetræ, mens andet er i moderne limtræsteknik.

Til forskel fra Land Art – hvor kunstværkerne er tænkt til at opløses i naturens cyklus og langsomt forgå – er Tørskind Grusgrav en bestående skulpturpark.

Praktisk information

Landskabsskulpturen består af ni skulpturer (fire af Robert Jacobsen og fem af Jean Clareboudt), der er placeret langs et større, kuperet stisystem i Tørskind Grusgrav. Belægning på stisystemet varierer mellem fast grus, løs grus, stenmel, græs og blød jord, ligesom bredden på stisystemet varierer meget undervejs.

Samlet set er landskabsskulpturen meget svært tilgængeligt for kørestolsbrugere ligesom gangbesværede, blinde og svagtseende vil have svært ved at komme rundt på egen hånd. Toiletfaciliteterne findes ved og i niveau med parkeringsarealerne.

Parkeringsarealerne er anlangt på fast grus og belægnings beskaffenhed vil derfor naturligt variere med vejrliget. P-pladser: ca. 50 stk.

Området er ikke egnet for kørestolsbrugere.