vm-loop
læs højtvm-speaker

Robert Jacobsen

Længde 0:54 - Hør Trine fortælle om skulpturen Lille Tycho Brahe. Videoen åbner i ny fane på Youtube.

Tycho Brahes bror, Knud Brahe, opførte Engelsholm Slot, der ligger på den anden side af Vejle Ådal.

De modsatrettede rør peger henholdsvis op og ned. De peger måske på Tycho Brahes udforskning af himmelrummet.