vm-loop
læs højtvm-speaker

Jane Sandberg stiller skarpt på vores lyst til fællesskaber, men ser også på, hvad store samfundskriser som Corona betyder for vores fællesskabsbehov.

Danskerne er europamestre i fællesskaber

Er det fordi, vi er rundede af en historisk tradition, som så sin begyndelse med grundlæggelsen af andelsbevægelsen? Er det fordi, at vi er så lille et land, at vi for længst har erkendt, at skal vi lykkes, lykkes vi bedst sammen med andre? Eller skyldes det et alment menneskeligt socialt behov for at gøre noget sammen med andre? Og hvorfor er ønsket om fællesskaber  stærkt blandt kunstnere i museets særudstilling  "Kunst for kød"?  

Jane Sandberg er forfatter til bogen "Come Together - Fællesskaber i Danmark" som udkom i 2019. Denne aften stiller hun skarpt på vores lyst til fællesskaber, men ser også på, hvad store samfundskriser som Corona betyder for vores fællesskabsbehov. 

Corona har vist os at mennesker verden over vender sig mod kunst og kultur i krisetider og sammen skaber nye kulturer og fællesskaber. Udstillingens kunst er også skabt på et krise-bagtæppe - lige inden og under 2. Verdenskrig. Kunstnerne grupperede sig i fællesskaber med ønsket om at ændre samfundet sammen ved at dyrke spontaniteten, friheden og fantasien i kunsten. 

Om forfatteren:

Jane Sandberg har siden 2015 været direktør for Enigma – Museum for post, tele og kommunikation. Hun er cand.phil. i kunsthistorie, journalist og har desuden en master i kommunikation. Hun har tidligere bl.a. været direktør i Akademisk Arkitektforening samt museumsdirektør på Trapholt og Øregaard Museum. Jane Sandberg har skrevet flere bøger, senest Bornholm, Bornholm, Bornholm (sammen med Pernille Gjede) 

Kunst for Kød

En af Danmarkshistoriens vigtigste kunstsamlere var slagtermester. Max Wørzner skabte en enestående samling, og blev nær ven med de unge kunstnere, der senere dannede CoBrA...

Læs mere

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere
Arrangementer er gratis på grund af fondsstøtte fra...