vm-loop
læs højtvm-speaker OBS: Arrangementet er afviklet

Læge og hjerneforsker Kjeld Fredens zoomer ind på tankens kraft og hvordan den er med til at skabe forandring.

I forbindelse med den aktuelle særudstilling Kunst for kød, zoomer vi ind på tankens kraft og hvordan den er med til at skabe forandring. De spontan-abstrakte kunstnere mente, at mulighederne for at ændre samfundet lå i det ubevidste sind – i drømmene, psykoanalysen og barnets spontane fantasi.   

Kjeld Fredens har brugt de sidste 40 på at forstå hvilke handlinger og tankeprocesser, der ligger til grund for vores tænkning, læring, kreativitet og samarbejde. 

Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, som både børn og unge lærer på, men det er også strategien hos alle mennesker, når noget nyt der skal læres. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke kun med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobyggeren mellem hjerne og omverden. 

Dette perspektiv er en aktiv tilgang til læring. Hænderne sætter gang i hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. Samtidig bliver hænderne mere øvede, og det lukker op for endnu flere muligheder i ens omverden. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning. 

Kjeld Fredens er hjerneforsker, læge og foredragsholder

Derudover har han været adj. professor ved reCreate, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet, rektor ved Skive Seminarium, udviklings- og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetencerådet.

Tidsskriftet Kognition & Pædagogik havde også Kjeld Fredens som grundlægger og redaktør, ligesom han har været censorformand ved Masteruddannelse i Læreprocesser ved Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet – og er modtager af FTF´s kulturpris 97. 

Kunst for Kød

12.05.21 - 14.11.21

Læs mere

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere
Arrangementer er gratis på grund af fondsstøtte fra...