vm-loop
læs højtvm-speaker

Orden og kaos i jernalderen er det overordnede emne for årets jernalderseminar hos Vejlemuseerne.

Seminaret er delt ind i tre temaer, og skal ses som en inspiration for museums- og universitetsverdenen. Vi bruger husenes og landsbyernes udvikling som den centrale markør for samfundsudvikling og forandring. Derfor er det relevant at diskutere både perioder med orden, lang og stabil kontinuitet samt perioder med kaos, hurtige forandringer og brud. I fællesskab omsætter vi stolpehuller til en dybere forståelse for jernalderens samfund.

Forskellige katalysatorer bidrager til en hurtig samfundsforandring eller er med til at fastholde en stabil struktur. Roden til både orden og kaos i jernalderen kan for eksempel være klimaforandringer, ufred, religion, og nye teknologier eller afgrøder, men det kan også være velfungerende strukturer i samfundet, arveret og stabilitet, der bliver værnet om. Jernalderens landsbyer med lang kontinuitet er et godt sted at undersøge disse emner.

De mange stolpehuller kan både ses som udtryk for orden og kaos, men med seminaret ønsker vi også at tage forståelsen skridtet videre ved at undersøge andre emner relateret til netop orden og kaos. Seminaret favner både ny teoretisk viden, metodiske landvindinger og den viden, som de mange udgravninger af jernalderens landsbyer konstant forøger. Seminaret er delt ind i tre overordnede emner:

  • Det første tema tager udgangspunkt i teoriens og metodikkens verden samt stand der forschung i forhold til jernalderbebyggelsen i dansk arkæologi.
  • Det andet tema tager udgangspunkt i den orden, som vi ofte ser i stolpehuller og husenes udvikling gennem jernalderen.
  • Det tredje tema tager udgangspunkt i kaos – og forsøget på at skabe orden via riter, kult og ofringer.

Seminaret byder på en stribe dygtige forskere fra den danske museums- og universitetsverden og foregår på dansk. Vi opdaterer løbende programmet på vores hjemmeside. Deltagelse koster 250 kroner (125 for studerende). Billetter kan købes her på siden.

Vi glæder os til at se jer til en spændende dag helliget jernalderens orden og kaos!

Foreløbigt program

Kl. 9-10: Formiddagskaffe og mulighed for at besøge Kulturmuseets udstillinger
10-12: Session 1 – et teoretisk og metodisk udgangspunkt

12-13: Frokost og mulighed for besøg i særudstillingen Pigen fra Egtved
13-15: Session 2 - orden eller kaos i stolpehuller

15-15.30: Eftermiddagskaffe

15.30-17.30: Session 3 - fra kaos til orden

18.00. Middag på en restaurant i Vejle for tilmeldte

Kontaktoplysninger
Mads Ravn, marav@vejle.dk
Nanna Kirkeby, nakir@vejle.dk
Katrine Balsgaard Juul, kabju@vejle.dk

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

Vejlemuseernes arkæologer

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Besøg Kulturmuseet