vm-loop
læs højtvm-speaker

Portrætkunst er en ældgammel kunstnerisk disciplin, som nok aldrig går af mode. Et portræt er en fremstilling af et individ. Portrættet skal indfange netop dét, som gør individet til noget særligt. Det kan være et fysisk kendetegn, et blik eller måske bare en stemning. Et portræt kan antage mange former. Det kan være realistisk, symbolsk, overdrevent, underspillet, idealiseret eller humoristisk. Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

INDHOLD OG FORLØB

I kunstmuseets permanente udstilling Se Mig! taler vi om de mange forskellige typer af portrætter. Hvordan de ser ud? Hvordan de er lavet? Hvad har kunstneren lagt specielt mærke til ved personen? Og hvordan mon personen på billedet har det?

På mellemtrin og udskoling vil der også blive diskuteret selvrepræsentation, selvværd i relation til sociale medier. Og til ungdomsuddannelserne indgår diskussion af, hvordan vi fremstiller forskellige samfundsgrupper.

Efter en introduktion til udstillingen skal eleverne gå sammen to og to om en praktisk øvelse, hvor de skal portrættere hinanden. En ad gangen skal de betragte hinanden intenst i 2-3 minutter og derefter tegne et portræt. Til sidst præsenteres de færdige portrætter for klassen med en begrundelse for de valg, der er taget.

Samtaledelen tager ca. 20 minutter.
Den praktiske del tager ca. 40 minutter

FAG OG FÆLLES MÅL

Billedkunst, dansk, trivsel

Billedkunst
Eleven oplever at samtale om egne og andres billeder og kan kommunikere gennem billeder. Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering og udtrykke idéer og betydninger visuelt.

Dansk
Eleven kan for indskolingens vedkommende kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer, følge reglerne for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer på mellemtrin, og udskolingseleverne oplever i forløbet at forholde sig til velkendte temaer i eget og andres liv gennem undersøgelse af æstetiske udtryksformer, foruden at deltage reflekteret i komplekse formelle og sociale situationer.

Trivsel
Øvelsen med at betragte, gengive og efterfølgende sætte ord på, kan være et redskab til at træne elevernes empati og forståelse for hinanden.

EMNER / TEMAER HJEMME PÅ SKOLEN

Jeg-fortællinger, individualitet, kønsroller, blikteori, forskelle og ligheder, indre og ydre liv, fordomme, selvfremstilling.

Inden/efter besøget: Forløbet kan eksempelvis indgå i et forløb omkring trivsel/mobning.

Tak for din forespørgsel

Din forespørgsel er sendt videre til en medarbejder på Vejle Kunstmuseum, der kontakter dig snarest muligt for at aftale detaljer.

Forespørgsel - skoleforløb Vejle Kunstmuseum

Vælg et forløb og prøv igen
Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.
Vi vil gerne vide hvilken dato I gerne vil komme
Skoletilbud tilbydes som udgangspunkt mandag-fredag fra kl 9.30
Max 30 elever pr. gruppe - større grupper oplyses i kommentarfeltet herunder

Husk at skoler i Vejle Kommune kan søge om støtte til transporten - spørg din skoleleder hvordan!

The form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere