vm-loop
læs højtvm-speaker

Med et fokus på køn, magt og ideologi ønsker FORANDRING at undersøge materiel kultur fra en brydningstid omkring Egtvedpigens tid.

Perioden indleder overgangen fra ældre til yngre bronzealder i Norden og kendetegnes af et større ideologisk skifte samt opbrud af vidtrækkende importnetværk og disse forandringer er alle synlige i den materielle kultur. Et skifte i magtens udtryk er observeret i gravmaterialet, hvor kvinder i overgangen mod yngre bronzealder synes at fremtræde mindre magtfulde end tidligere.

Historiske kilder tilbage til Homer beskriver en strukturel eksklusion af kvinder fra det offentlige politiske rum, men en sådan eksklusion synes ikke at være entydigt ud fra de materielle udsagn fra den nordiske bronzealder.

FORANDRING ønsker derfor at undersøge om dette skifte i magtens udtryk skal ses i sammenhæng med en mere fremtrædende deponeringsskik i yngre bronzealder, hvor netop det kvindelige køn synes at dominere.

To depoter fra yngre bronzealder fundet på Vejle-egnen danner udgangspunkt for studier af deponeringskikke i bronzealderen. Metallerne vil bl.a. blive analyseret for deres isotopsammensætning, der kan sige noget om hvor råmaterialet blev udvundet. Dette vil styrke vores forståelse af de handelsnetværk, der var i opbrud og genforhandling ved overgangen til yngre bronzealder i Norden.

Projektet er støttet med 738.000 kr af Kulturministeriets Forskningspulje og varetages af Vejlemuseerne under ledelse af museumsinspektør Louise Felding.

I projektet deltager også museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejlemuseerne og fra Moesgaard Museum deltager museumsinspektører David Stott og Heide W. Nørgaard.

Projektet vil løbe over de næste år og afsluttes i 2024.

 • Louise Felding

  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 51 73 81 35
 • Charlotta Lindblom

  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 51 73 81 61