vm-loop
læs højtvm-speaker OBS: Arrangementet er afviklet

Hvordan så vi ud?

Formidler og arkæolog Nanna Kirkeby vil på dette foredrag fortælle om tøj og beklædning i jernalderen. Gik vi alle mon rundt i brunt uld?

Ud fra arkæologiske fund og rekonstruktioner som bruges i skoleformidlingen i Vingsted jernalder fortælles der om de forskellige processer i tekstilproduktion f.eks. farvning og vævning. Der vil være mulighed for at se og mærke de rekonstruerede dragter.

Vingsted jernalder vil over vinteren, med vores formidlere, arkæologer og eksperter holde 4 foredrag hvor du kan blive klogere på vores fælles fortid og historie. Dette er det første i rækken.

Foredragene foregår på Vingsted Mølle, Vingstedvej 58, tirsdage kl. 17 – 19 med indlagt kaffe/kage pause.

Gratis for frivillige og medarbejdere.

Vingsted jern­alder

Vingsted jernalder er et af Danmarks største rekonstruerede jernaldermiljøer, hvor huse, marker, smedje, offersted og husdyr udgør en hel jernalderbosættelse. Her kan du deltage i aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvordan livet var for jernaldermenneskene.

Besøg Vingsted jernalder