vm-loop
læs højtvm-speaker

05.10.20 - 01.11.20

Denne pop-up udstilling kunne opleves på Vejle Kunstmuseum fra oktober 2020 til november 2020.

Hvordan skal fremtidens stormflodsbeskyttelse se ud i Vejle? 25 forslag er indkommet i den åbne idékonkurrence Kanten, der nu udstilles på Vejle Kunstmuseum. Her kommer arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere med deres innovative, naturbaserede og rekreative bud på fremtidens stormflodsbeskyttelse i Vejle.

I Vejle lever vi med vandet. Vandet strømmer fra ådalene ned mod byen, stigende grundvand presser sig på og stormflod rammer, når vandmasser fra Kattegat presses ind i Vejle Fjorden. Vandet er en stor trussel for Vejle. Men vandet er også en afgørende del af Vejles identitet og vejlensernes selvforståelse. Byens arkitektur, kunst og kultur inspireres af vandet, og mødet med vandet skal være trygt og godt, også når havene stiger og stormfloden raser.

Vejles stormflodsbeskyttelse gror med byen. Kommunens nye stormflodsstrategi er adaptiv, og beskyttelsen skal kunne udvikles over tid samtidig med, at den bidrager til merværdi, tryghed og det gode møde med vandet for byens borgere. Fremtidens stormflodsbeskyttelse skal ikke mindst udvikles i synergi med naturen på en naturbaseret måde, som understøtter visionen om en grøn by, og fremmer en sund Vejle Fjord.

Kanten – der hvor land møder vand – skal beskytte Vejle mod fremtidens stormflod og stigende havvand. Kantens udformning er derfor også nøglen til at sikre det gode møde med vandet, skabe merværdi for byens borgere og samtidig bidrage til en resilient bynatur. Kanten skal derfor være naturbaseret – den skal tage afsæt i naturen og bruge naturen som et aktiv i sikringen mod vandet samtidig med, at den bidrager til en forhøjet biodiversitet både på land og i vand.

Endelig er Kantens udformning afgørende for Vejles fortsatte gode møde med vandet, hvor byudvikling og stormflodsbeskyttelse går hånd i hånd, og hvor arkitektur og landskabets udformning bidrager til byens identitet.


Vinderne

Et terræn, der trives under vand

Det vindende forslag, Membranen, kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Louisa Brando. Forslaget tildeles 150.000 kr.

Vinderne af idékonkurrencen Kanten leverer et stærkt og helhedstænkende bud på en stormflodsbeskyttelse mod Vejle Fjord, hvor vandet er en naturlig integreret del af hele kvarteret.

Kernen i deres forslag er en hel ny tilgang til det at bo så tæt på vandet, som vi gør i Vejle. I stedet for at se vand som noget, der skal holdes væk fra land, forestiller de sig et terræn i hele Fjordbyen, der kan trives med at stå under vand, når det fra tid til anden bliver aktuelt.

Vinderforslaget Membranen kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Louisa Brando.
Vinderforslaget Membranen kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Louisa Brando.
Vinderforslaget Membranen kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Louisa Brando.
Vinderforslaget Membranen kommer fra de to landskabsarkitekter Josephine Philipsen og Andrés Hernández Wiliamson og kunstneren Louisa Brando.

Nyt kystlandskab skabt af overskudsmaterialer

Forslaget “Mens vi venter på vandet”, der er præmieret med andenpladsen og 75.000 kr., er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen. Hovedidéen her at skabe et nyt landskab, der skal beskytte Vejle mod stormflod. Landskabet skabes af overskudsmaterialer fra anlægsarbejder, der beklædes med en vandsikker kappe af beton og herefter beplantes.

Et projekt, hvor processen omkring stormflodssikring udspiller sig som et stort “land-art” projekt, der vil give et stærkt kunstnerisk og landskabeligt indslag i byens udvikling, lyder vurderingen fra bedømmelsesudvalget.

"Mens vi venter på vandet" er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen og vandt andenpladsen.
"Mens vi venter på vandet" er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen og vandt andenpladsen.
"Mens vi venter på vandet" er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen og vandt andenpladsen.
"Mens vi venter på vandet" er tegnet af arkitekterne Jonathan Houser og Jonas Johansen og vandt andenpladsen.

Botanisk have under vand

Tredjepladsen uddeles til projektet “På kanten af en utopi – en undersøisk botanisk have”, tegnet af theblackbeargroup og Gamborg/Magnussen, som tildeles 50.000 kr.

Projektet foreslår at skabe en undersøisk botanisk have i Vejle Fjord og gøre fjorden til et oplevelses- og læringsrum for borgere og besøgende. Dommerkomiteen har vurderet projektet som et “konceptuelt forslag med et stærkt kunstnerisk greb, der rummer stort potentiale.”

Bag tredjepladsen "På kanten af en utopi" gemmer sig theblackbeargroup og Gamborg/Magnussen.
Bag tredjepladsen "På kanten af en utopi" gemmer sig theblackbeargroup og Gamborg/Magnussen.
Bag tredjepladsen "På kanten af en utopi" gemmer sig theblackbeargroup og Gamborg/Magnussen.
Bag tredjepladsen "På kanten af en utopi" gemmer sig theblackbeargroup og Gamborg/Magnussen.

Væsener under vand

Endelig har dommerkomiteen besluttet at øremærke 25.000 kr. til indkøb af projektet Kanten af kunstnergruppen SUPERFLEX i samarbejde med BALDIOS.

Projektet viser et anderledes og nytænkende syn på stormflodsbeskyttelse og tager fat om de mere universelle temaer omkring emnet. Hovedessensen er fem teser om det at bo ved, med og i havet på en hastigt forandrende planet med stadig mere vand samtidig med, at den biologiske mangfoldighed sikres. Projektet vender så at sige perspektivet på hovedet og anskuer Vejle fra bunden af Vejle Fjord, som var vi væsener, der levede under vandet.

Dommerkomiteen har øremærket 25.000 kr. til at indkøbe projektet "Kanten", som kunstnergruppen SUPERFLEX i samarbejde med BALDIOS står bag.
Dommerkomiteen har øremærket 25.000 kr. til at indkøbe projektet "Kanten", som kunstnergruppen SUPERFLEX i samarbejde med BALDIOS står bag.

Idékonkurrencen

Vejle Kommune udskrev tilbage i april den åbne idékonkurrence ”Kanten” for arkitekter, landskabsarkitekter og kunstnere.

Konkurrencens formål var at finde naturbaserede, innovative og rekreative løsninger, som skal forme den fremtidige sikringskant, der skal beskytte Vejle mod stormflod og stigende havvand.

Opgaven består i at skabe en innovativ, naturbaseret og rekreativ idé for kantens udformning – demonstreret dels i den urbane zone ved Havnepladsen og i naturzonen ved Tirsbæk Strandvej. I den forbindelse ønsker Vejle Kommune, at de bydende forholder sig til nedenstående temaer:

  • Beskyttelse og adaptivitet
  • Naturbaserede løsninger
  • Et andet perspektiv på vand
  • Natur over/under vand
  • Stormflodsstrategiens kriterier
  • Resilient stormflodsbeskyttelse

Deltagerne i konkurrencen har afleveret forslag til udformningen af Kanten, beskrevet gennem en kontekstuel analyse, rumlige illustrationer og tegninger, som beskriver udformningen af forslaget, samt en beskrivelse af Kantens beskyttende, rekreative og naturbaserede kvaliteter.

Vinderne blev offentliggjort på Arkitekturens Dag den 5. oktober 2020. 

Idékonkurrencen er en del af projektet ”Byerne og det stigende havvand” i samarbejde med Realdania, Kystdirektoratet og Miljø- og Fødevareministeret.

 

Skurestriber og Randzoner af Regitze Engelsborg Karlsen
'Skurestriber og Randzoner' af Regitze Engelsborg Karlsen

Skurestriber og Randzoner

I udstillingen kan du også opleve kunstner Regitze Engelsborg Karlsens kunstværk 'Skurestriber og Randzoner'.

Kunstværket er en del af Vejle kommunes aktuelle arbejde med stormflodsstrategien ”Stormflods-beskyttelse der gror med byen”, som udpeger en retning for, hvordan Vejle skal beskyttes mod stormflod og stigende havvande.

Værket består af digitale og fysiske spor, der fletter sig sammen til en samlet værkoplevelse: Hjemmesiden skurestriberograndzoner.dk, “Havet gav mig drømmene” opsat langs Tirsbæk Strandvej fra start juni og kunstværket “Jeg er allerede flydende” der udstilles på Vejle Fjord.

'Skurestriber og Randzoner' diskuterer vandet i Vejle og dets betydning for os. Værket undersøger hvordan vi kan skabe kontakt og forbindelse med vandet, for at gøre os mere opmærksomme på vandets bevægelser. Værket undersøger hvordan vi kan skabe nye fortællinger om ukendte landskaber: Hvilken betydning har det for vores egen krop når landskabet omkring os ændrer sig? Hvordan forvalter vi de usynlige landskaber?

 

Det er også muligt at se en film af Vejle-fotografen Jonas Normann, hvor kunstner Regitze Engelsborg Karlsen og tegnestuen Arki_Lab interviewes om deres arbejde på temaet stormflod og stigende havvand.

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere