vm-loop
læs højtvm-speaker

Vejles histo­rie - ifølge kun­stig intel­ligens...

Kunstig intelligens og chat-botten ChatGPT, fylder meget i medierne lige nu. Vi har for sjov bedt den kunstige intelligens fortælle Vejles historie, og fået en af vores ægte historikere af kød og blod til at kommentere resultatet.

ChatGPT's version af Vejles historie står herunder med kursiv. Til hvert afsnit har historiker Rasmus Skovgaard Jacobsen skrevet et par kommentarer, som du kan folde ud.

ChatGPT skriver:

"Vejle er en by beliggende i Østjylland i regionen Syddanmark. Byen har omkring 53.000 indbyggere. Byen har en rig historie, der kan føres tilbage til Vikingetiden.

(Chatbottens fortælling fortsætter under historikerens kommentarer)

 • Historikeren siger...

 • Indtil videre har vi intet...

  ...som tyder på at Vejle har eksisteret i vikingetiden, selvom der sandsynligvis har været et vadested i området.

 • De tidligste arkæologiske spor...

  ...har vist at der var bebyggelse omkring år 1100, men første gang byen optræder i kilderne er i 1256, hvor der blev afholdt bispemøde i byen.

  71 år senere i 1327 fik byen sine første købstadsprivilegier

 • Ifølge Danmarks statistik...

  ...havde Vejle per 1. januar 2020 60.231 indbyggere.

"Vejle blev grundlagt i det tidlige 11. århundrede af vikingerne.

Det var oprindeligt en lille fiskerby beliggende ved Vejle Fjord. Med tiden voksede byen og blev en vigtig handelscenter.

I det 13. og 14. århundrede blev Vejle et stort center for produktion af tekstiler, hvilket hjalp byen til at vokse og blomstre.

(Chatbottens fortælling fortsætter under historikerens kommentarer)

 • Historikeren siger...

 • Byen blev ikke grundlagt...

  ...af vikinger, men det kan sagtens være at bebyggelsen startede ud som fiskerlandsby.

 • Vejle fik sine første...

  ...kødstadsprivilegier af Valdemar 3 i 1327 og blev herefter torveby og handelscentrum for de omkringliggende sogne.

   

 • Det er rigtigt at...

  ...Vejle bliver en stor tekstilby, men det er først fra 1890’erne og frem.

   

 • I det 13. og 14. århundrede...

  ...har man i højere grad levet af især korneksport, ligesom alle andre jyske købstæder.

  Op mod det 15. århundrede opstår en blomstrende okseeksport, hvor vejlensiske købmænd bliver førende i at eksportere okser til først nordtyske bysamfund og senere de nederlandske storbyer, som hungrede efter dansk oksekød.

   

"I middelalderen var Vejle en vigtig magt- og indflydelsescentrum i Danmark.

Det var stedet for flere vigtige slag, herunder slaget ved Vejle i 1340, som blev udkæmpet mellem danske og svenske styrker. I det 16. århundrede blev Vejles største slot ødelagt under den dansk-svenske krig.

(Chatbottens fortælling fortsætter under historikerens kommentarer)

 • Historikeren siger...

 • Vejle var en købstad...

  ...på lige fod med andre jyske købstæder.

 • Så vidt jeg ved har der ikke...

  ...været et slag i 1340.

  Dog var det året hvor de jyske adelige gjorde oprør og dræbte den holstenske Grev Gert.

  Det foregik blot ikke i Vejle, men derimod i Randers…

 • Det er rigtigt at...

  ...der i middelalderen var en borg i Vejle, der hvor rutebilstationen nu ligger.

  Den er kun nævnt en enkelt gang i 1351, så om den har været i kamp ved vi ikke.

  Dog ved vi at den var befæstet med voldgrav og banke.

  Fra i al fald 1406 var byens lensmand eller foged bosiddende på Rosborg nær ved gymnasiet.

  Efter reformationen kom byen under Koldinghus, hvorfor man nedlagde borgen.

  Byen blev besat flere gange i 1600-tallet og også under Karl Gustav krigene fra 1657-1660, men der blev ikke udkæmpet slag ved Vejle.

  De foregik i stedet ved Fredericia, som blev belejret af svenskerne.

"I det 19. og 20. århundrede gennemgik Vejle en periode med hurtig industrialisering og vækst. Byen blev et stort knudepunkt for produktion af tekstiler, møbler og andre varer.

Det blev også et vigtigt transportknudepunkt med bygningen af en jernbane, der forbinder Vejle med andre store byer i Danmark.

(Chatbottens fortælling fortsætter under historikerens kommentarer)

 • Historikeren siger...

 • Det er rigtigt at...

  ...Vejle fra slutningen af 1800-tallet og frem bliver en af Danmarks mest industrialiserede byer.

  Især forarbejdelsen af bomuld fylder i Vejle og byen bliver centrum for en stor del af al dansk bomuldsproduktion.

  Alene De Danske Bomuldsspinderier to fabrikker i byen producerede i 1920’erne to tredjedele af al dansk bomuldsgarn.

  Af andre store industrier kan nævnes jern- og fødevareproduktionen.

  Byen var hjem for det store Hess’ Jernstøberier, som bl.a. producerede designer-ovne og -badekar.

  Derudover var der en betydelig fødevareindustri med Vejle og Omegns Andels-Slagteri (der senere fik navnet Tulip), Steensens Margarine og Vejle Caramel- og Tabletfabrik, som senere blev til tyggegummivirksomheden Dandy.

 • Om byen har haft en betydelig møbelproduktion...

  ...er mig ikke bekendt, men der har blandt andet været Vejle Stole- og Møbelfabrik, som lukkede i 2011.

 • I 1868 blev Vejle koblet op...

  ...på den Østjyske Længdebane.

  Angående byens status som transportknudepunkt, så er det rigtigt at byen bliver et opkoblingspunkt mellem den Østjyske Længdebane og de lokalebaner.

  Men byen kan nok ikke betegnes som et knudepunkt.

"I dag er Vejle en levende by med en diversificeret økonomi. Byen huser flere store industrier, herunder fremstilling, sundhedssektoren og uddannelsessektoren. Byen er også en populær turistdestination, hvor mange besøgende kommer for at nyde de smukke omgivelser og den rige kulturarv."

 • Historikeren siger...

 • Det er sikkert rigtigt...

   – der er i hvert fald et rigtigt godt museum i byen 😊

Sådan har vi gjort:

Vi bad ChatGPT: "Tell the history of Vejle, Denmark in approx. 300 words". Derefter bad vi botten om at oversætte sit svar til dansk.

Den leverede ovenstående fortælling på 212 ord.

Før man begynder at kommunikere med ChatGPT, bliver man advaret om at den ikke nødvendigvis leverer faktuelt korrekte svar.

Som ovenstående lille eksperiment viser, er det helt rigtigt, at den ikke altid svarer korrekt 😊

Eksperimentet er selvfølgelig bare for sjov... ingen havde nok forventet at en chatbot kunne fortælle Vejles historie. Og ingen har påstået, at det kunne lade sig gøre på nuværende tidspunkt.

Men faktisk gav botten et ret godt svar, da vi bad den fortælle Fredericias historie... lidt skræmmende!

Billedet øverst er i øvrigt også skabt af kunstig intelligens. Vi bad DALL-E skabe "A robot historian as painted by Hieronymus Bosch".

Hvis du vil dykke ned i Vejles (og Danmarks) historie, kan vi anbefale at gå en tur på museum 😊

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Besøg Kulturmuseet