vm-loop
læs højtvm-speaker

Med baggrund i 1600-tallets mange krige har museerne i Vejle, Kolding og Fredericia fået midler af Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden, til at undersøge, hvordan befolkninger kulturhistorisk har håndteret kaos i samtid og eftertid.

Kampen mod kaos er et gennemgående tema i verdenshistorien, hvor civilisationer opstår og forgår.

I et kaos vil mennesket forsøge at skabe en orden, en nødløsning, som inddrager de vigtigste og mest centrale social- og samfundsopretholdende elementer fra før krisens indtrædelse. Første halvdel af 1600-tallet var en lang kaosperiode med krige, epidemier og klimaforandringer, som ødelagde Sydøstjylland.

Med det formål at undersøge kaoshåndtering, samt udbygge den eksisterende forskning inden for begreberne traume og slagmarksarkæologi, har museerne i Kolding, Fredericia og Vejle udformet et tværfagligt forskningsprojekt om at håndtere kaos. Projektet består af fire sammenknyttede dele, der beskæftiger sig med kaos påvirkning af troen, landskabet, kulturen og erindringen.

Formålet er at undersøge kaos som kulturelt fænomen, introducere nye metoder til at undersøge krig i et mentalitetshistorisk lys, samt at forbinde den historiske og arkæologiske forskning på området.

Fakta om de fire delprojekter.

Troen

Delprojektet Troen fokuserer på hvordan man anskuede verden og undersøger hvordan religion og tro hjalp med til at håndtere hverdagens kaos.

Rasmus Skovgaard Jakobsen, Vejlemuseerne.

Kampen

I delprojektet Kampen vil de tre kriges militærlejre og kamppladser blive undersøgt arkæologisk.

Esben Klinker Hansen, Vejlemuseerne.

Traumet

Delprojektet Traumet fokuserer på den mentale og fysiske genopbygning lige efter krigene.

Michael Nobel Hviid, Museum Kolding.

Erindringen

Delprojektet Erindringen undersøger, hvordan lokalbefolkningen i sagn og stednavne har erindret 1600-tallets krigstid helt op til år 1900.

Vibeke Kaiser-Hansen, Museerne i Fredericia.

 • Rasmus Skovgaard Jakobsen

  Museumsinspektør - historiker
  Kulturmuseet

  Send e-mail
  mobil 20 48 03 83
 • Esben Klinker Hansen

  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 23 99 62 07
 • Mads Ravn

  Forsknings- og samlingschef
  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 40 24 95 50

Tak

Projektet begynder september 2023 og er støttet af Augustinus Fonden og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Augustinus Fonden logo
Louis-Hansens Fond logo