vm-loop
læs højtvm-speaker OBS: Arrangementet er afviklet

Hvordan har det kunnet lade sig gøre, at Egtvedpigen er så velbevaret efter flere tusinde år?

Marianne Rasmussen Lindegaard, Center for Kulturarv, Fortidsminder, Slots- og Kulturstyrelsen fortæller om, hvordan det har kunnet lade sig gøre, at Egtvedpigen er så velbevaret efter flere tusinde år? 

Det er i international sammenhæng helt enestående, at vi kan komme så tæt på et menneske fra bronzealderen, som vi kan på Egtvedpigen. 

Et stort forskningsprojekt har vist, hvordan bronzealderens store gravhøje blev bygget. Det kan dermed også afsløre noget om selve højbyggerne -  Egtvedpigens fæller - og deres samfund. 

I pausen vil det være muligt at besøge særudstillingen Pigen fra Egtved. 

Foredragsrækken arrangeres i samarbejde mellem Vejlemuseerne og Egtvedpigens Venner. Det er gratis at deltage i foredragene, der er støttet af Region Syds Kulturpulje. 
Nogle foredrag afholdes i Roberthus i Egtved mens andre afholdes i Spinderihallerne i Vejle.  

Foredragene bliver også streamet og kan ses online. 

Andre arrange­menter

Alle arrangementer

Pigen fra Egtved

21.04.21 - 14.01.22

Besøg udstillingen

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Besøg Kulturmuseet

Der skal lyde en stor tak til Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Region Syddanmarks Kulturpulje for økonomisk støtte til jubilæumsåret.

Tak til Louis-Hansen Fonden og Region Syddanmark