vm-loop
læs højtvm-speaker

Et år uden sommer

Vi ser nærmere på det forkullede korn, som blev fundet der, hvor Peder Juul's skat engang var begravet...

Og så skal vi også høre om hallucinerende svampe og en vulkan i Indonesien! 😮🍄🌋

Se ugens afsnit her:

Se tredje afsnit af Juul & Kaos. Videoen åbner i ny fane på Youtube.

I dagbogen skriver Peder Juul:

Der var ingen Sommer i Aar.
Maanederne henrullede uden at Solens
Varme gav Kornet Liv,
og overalt i Sognet frygtes det,
at med Vinteren vil komme Armod og Sult.

Det bringer Mindelser om Pastor Grundtvigs
beskrivelse af Mytologiens Fimbulvinter,
der i forne Tider var beskrevet at
komme för hele Verdens Undergang.

Det kan ikke undgå at strejfe
en dannet Forstand,
der dog har en acceptabel Forståelse
udi Mytologiien, at denne Skat
ikke var bestemt til igen at blive fremgravet.

Har jeg paakaldt mig en usigelig forhistorisk Vrede,
eller ophævet et magisk Baand,
hvorved Guuldet satte Undergangen i skak
og lod Aarstidernes Hiul henrulle
ufortrödent giennem Historien.

Nuvel, jeg maa tage det klingende Guuld
og returnere til den salige Muld hvori det hjemhörer.