vm-loop
læs højtvm-speaker OBS: Arrangementet er afviklet

Genforeningsjubilæet fejres i Jelling

101½ år!

Som så meget andet i 2020, kunne den store fejring af Genforeningen i Jelling ikke afholdes som planlagt, men måtte flyttes til i år.

De nye datoer er 17. – 18. september 2021, og programmet begynder så småt at falde på plads.

”Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden" er stadig overskriften, når den udsatte Folkefest i Jelling endelig kan afholdes.

Folkefesten bliver en nyfortolkning af de folkefester, der var populære både før og efter Genforeningen i 1920. Særligt børn og unge er i fokus og inviteres til at give deres bud på, hvilken betydning grænse vil få for vores fremtidige identitet.

Vi kan garantere, at der er noget for alle aldersgrupper:

  • Masser af musik og fællessang for børn og for voksne
  • Sigurd Barrett spiller og fortæller om Genforeningen
  • Rapshow ved Per Vers
  • Koncert med Kristian Lilholt
  • Fortællinger og udstillinger
  • Sport og ridning
  • Debatarrangementer: ”Grænsebegreb under forandring”, ”Synåle, kniple- og strikkepinde som kampmidler” og ”Der må være en grænse – om sprog og rummelighed”
  • Vejlemusernes dilemmaspil og dramatiseringer for børn og unge
  • Genforeningsmad og genforeningsøl

...og meget mere

Alle er velkomne, ingen entre.

En moderne folkefest om fremtiden med rødder i historien 

Jellings historie er født ud af krydsfeltet mellem national identitet og grænser i bredeste forstand. Monumentområdets to store høje og to runesten er fra vikingetiden og står som symboler for grænsen mellem hedenskab og kristendom. I 1841 med nationalismens opblomstring oprettedes lærerseminarium i Jelling for at uddanne nationalt sindede lærere til at virke for danskheden i hertugdømmet Slesvig. Fra 1864-1920 var Jelling en grænseby mellem kongeriget Danmark og Slesvig og inviterede til store folkefester. 

Alle danskere har i dag den store Jellingsten med Kristusfiguren i passet som markør for tilhørsforholdet til Danmark, når en politisk grænse krydses. I 1994 blev monumentområdet i Jelling optaget på UNESCO’s verdensarvsliste.

Vejlemuseernes Dilemmaspil

Den vellykkede folkeafstemning om grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland i 1920 er stadig den dag i dag en utrolig sjælden og unik begivenhed i Europa. Det huskes i dag som et af de mest berømte øjeblikke i Danmarkshistorien, men optakten til grænsedragningen foregik dog langt fra problemfrit.

Vejlemuseerne inviterer til et spændende Dilemmaspil, hvor du kan genleve afstemningsforløbet. Bliv klogere på de problematikker, som datiden stod overfor, hvordan det dengang blev løst, og få et indblik i datidens nationalidentitetsfølelse.

Genforening 2020

Folkefesten arrangeres af Grænseforeningen kreds 20, HistorieLab og UCL Jelling, Kongernes Jelling, Jelling Musikfestival, Jelling Lokalhistoriske Arkiv, Vejlemuseerne, Brandbjerg Højskole og Vejle Kommune.

Folkefesten afholdes med støtte fra Kulturministeriet og Folketingets pulje til Genforeningsjubilæet 2020, Region Syddanmarks Kulturpulje, Sparekassen Jellings Fond, Nordea Fonden, Foreningen Plan Danmark, Grænseforeningen og Vejle Kommune.

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Læs mere