vm-loop
læs højtvm-speaker

Rollespil med udgangspunkt i våbenofferet i Vingsted sø

Indhold og forløb

Omdrejningspunktet for opholdet er årsfesten for det store slag og ofringen af fjendens våben i søen. Elevernes forberedelser til festen for det store slag med øvelser i kamplege og krigskunst, forberedelse af offerceremoni og festmåltid er selvfølgelig det vigtigste i forløbet. Den sidste dag holdes festen med festmåltid, offerceremoni, dramatisering og konkurrencer.
Gennem forløbet får eleverne også et indblik i dagliglivet i jernalderen og i, hvorledes store begivenheder kan have haft afgørende betydning for mennesket og samfundet i perioden.
Under opholdet bor eleverne på jernaldergårdene og arbejder med husholdning, landbrug og ved 3 dages ophold evt. også forskellige håndværk.
Aktiviteter som kan indgå:
Husarbejde
Landbrug
Håndværk
Festmåltidet
Kamplege
Krigskunst
Offerceremoni
Dramatisering

På planlægningsmødet aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet:

Historie og dansk
Håndværk og design
Madkundskab

Praktisk information og forhånds­tilmelding

Du kan nu forhåndstilmelde din klasse eller gruppe til undervisningsforløb i skoleåret 2022-2023 Foråret 2022 er helt optaget.

Læs mere