vm-loop
læs højtvm-speaker

3-6. kl. | Rollespil som tager udgangspunkt i den viden, vi har om Haraldskærkvinden

Indhold og forløb

Årsdagen for ofringen af vølven Varga er kommet, og landsbyen mindes denne ofring gennem ceremonier og optrin. Et offerritual og en fest for at sikre sig den fortsatte gode kontakt med frugtbarhedsguderne forberedes og gennemføres.
Gennem dette forløb får eleverne et indblik i jernalderens tro, kult og ritualer. De får samtidig en forståelse af, hvordan livet i en familie og en landsby var afhængigt af forholdet til guderne og deres velvilje.
Under opholdet bor eleverne på jernaldergårdene og arbejder med husholdning og landbrug.
Endvidere skal eleverne være med til:
At dramatisere historien om vølven Varga
At forberede en offerceremoni
At fremstille offergaver
Der kan vælges forskellige håndværk, hvis holdets størrelse og opholdets længde tillader det. Her
fremstilles fælles offergaver.
Opholdet afsluttes med festen for vølven Varga.

På planlægningsmødet aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet

Historie og dansk
Håndværk og design
Kristendom og religion
Madkundskab

Forhånds­tilmelding og praktisk information

Forhåndstilmelding til skoleåret 2024-2025 er nu åben.

Læs mere