vm-loop
læs højtvm-speaker

3-6. kl. | Rollespil med fokus på at skabe produkter, der tager udgangspunkt i vores viden om jernalderens håndværk

Indhold og forløb

Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i, hvordan man levede i jernalderen, og hvordan dagligdagen kan have været i den enkelte familie og i landsbyen.
Eleverne får mulighed for at fordybe sig i jernalderens daglige gøremål, madlavningen, brændehugning og indsamling af urter.
I jernalderen begyndte man for alvor at se forskellige håndværk etableret som selvstændige erhverv. I værkstederne får eleverne kendskab til de teknikker og værktøjer, som hører det enkelte håndværk til, samtidig med at de oplever sig selv som en del af en skabende arbejdsproces. Eleverne arbejder på det enkelte værksted med fremstilling af en enkelt ting f.eks. en lerkop, en lille halmkurv eller et vævet bælte.
Jernalderfolkets livsgrundlag var dog stadig jorden og husdyrene - alle var også bønder. Sammen med bonden får eleverne kendskab til arbejdet med dyr og marker og jernalderens redskaber.
Arbejdet vil tage udgangspunkt i nogle af følgende dagligdags aktiviteter og håndværk:
Madlavning
Bonde
Smedehåndværk
Træhåndværk
Tekstilhåndværk
Pottemagerhåndværk
Kurvemagerhåndværk
Krigertræning
Kamplege
På planlægningsmødet aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet:

Historie og dansk
Håndværk og design
Madkundskab

Forhånds­tilmelding og praktisk information

Forhåndstilmelding til skoleåret 2024-2025 er nu åben.

Læs mere