vm-loop
læs højtvm-speaker

3-6. kl. | Rollespil der tager udgangspunkt i vores viden om handel med romerske varer

Indhold og forløb

Gennem dette forløb får eleverne et indblik i jernalderens ressourcer, håndværk og handel.
Udviklingen af håndværk i et samfund er første skridt på vejen til at specialisere sig og udskille forskellige professionelle erhverv, hvor nogle fremstiller produkter, som sælges til andre.
Håndværk og handel hører derfor uløseligt sammen.
Eleverne får indsigt i, hvilke varer der kunne fremstilles i landsbyen og sælges på markedet, og de bliver præsenteret for nye og spændende varer fra fremmede kulturer.
Den handelsrejsende kommer på sit årlige besøg, fortæller nyt og viser sine varer fra det store udland. For at kunne handle på markedet, skal landsbyens beboere fremstille handelsvarer.
Eleverne bor på jernaldergårdene og arbejder selvfølgelig også med husholdning og landbrug.
Endvidere kan der arbejdes med følgende håndværk:
Smedehåndværk
Pottemagerhåndværk
Tekstilhåndværk
Træhåndværk
Kurvemagerhåndværk

På planlægningsmødet aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet

Historie og dansk
Håndværk og design
Madkundskab

Forhånds­tilmelding og praktisk information

Forhåndstilmelding til skoleåret 2024-2025 er nu åben.

Læs mere