vm-loop
læs højtvm-speaker

Arkæologiske udgravninger ved Erritsø bestyrker formodningen om, at de tidligere danske konger har regeret på begge sider af Storebælt.

Vejlemuseerne har de sidste år forsøgt at forstå den 1200 år gamle, mystiske befæstede vikingegård ved Erritsø. Den kan sætte vikingekomplekset i Jelling i perspektiv, fordi den er tidligere end Jelling, men også minder om Jelling og andre rige højstatusgårde, man har udgravet andre steder i landet. Betyder det så, at Jellingkongerne grundlagde deres magt Erritsø? Eller var der nogle andre magtforhold, der gjorde sig gældende bare 100 år før Jelling, hvor Harald Blåtand jo skrev, at han vandt sig al Danmark? Det vil de nye undersøgelser måske kunne besvare. 

Vikingeborgen ligger strategisk vigtigt, lige som Fredericia bare 4 km derfra. Fredericia blev jo grundlagt i 1650 af Frederik den tredje for at forsvare Nørrejylland mod svenskerne. Også i treårskrigen fra 1848-1850 trak danskernes hær sig tilbage til Fyn og brugte Fredericia som forpost. I samme krig fungerede selve Fredericia som forsvarsknudepunkt ved udfaldet den 6. juli 1849, idet man ved den lejlighed kunne bruge havet og udnytte en overlegenhed til søs til at sende hjælpetropper fra øerne og Nordjylland til forsvaret. Det antyder, at der findes gennemgående strategiske træk i landskabet netop her, som muligvis kan spores endnu længere tilbage i tiden.

For allerede i foråret 815 e.Kr. finder man i de gamle krøniker en beretning om den frankiske kejser Ludvig den Fromme (814-840). Han sendte en hær af saksere og abodritter af sted for at besætte Jylland. Målet var at få styr på kong Godfreds (ca. 799-810) sønner, som var kommet til magten. De ville ikke anerkende freden ved frankerrigets grænse ved Ejderen. Vi ved fra kilderne, at tropperne nåede til Lillebælt, men fremrykningen standsede. Spørgsmålet er om ikke den befæstede gård, der er samtidig med disse beretninger har spillet en rolle i forsvaret? For som i 1849 lå Godfredssønnernes hær og skibe på Fyn, og måske var Erritsø også forpost. Det kan vi måske finde ud af nu, og dermed være med til at skrive Trekantområdet og Erritsøgården ind i Danmarkshistorien.

Vejlemuseerne, der har ansvaret for arkæologien i Fredericia, Vejle og Hedensted kommuner har kendt til stedet i mere end ti år. Først i 2016 lykkedes det med midler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg, Becketfonden, Nationalmuseet og hjælp fra Rambøll at foretage små undersøgelser, der fastsatte dateringen af Erritsøgården til midten af 700 tallet til slutningen af 800 tallet. Dermed begynder vi så småt at kunne placere gården i brændpunktet, hvor de tidlige konger kæmpede om magten i Danmark i 7-800 tallet.

Vejlemuseerne planlægger at samarbejde med Energinet, Fredericia kommune, Fredericia Museum og Nationalmuseet om at løse dette mysterium. Projektet har modtaget støtte fra Augustinusfonden og Beckett fonden.

Mere om Erritsø her på hjemmesiden:

Projektdeltagere

Forskningsleder, ph.d. Mads Ravn, Vejlemuseerne (ansvarlig projektleder)

Museumsinspektør Christian Juel, Vejlemuseerne (daglig leder og medprojektleder)

Seniorforsker, ph.d. Anne Pedersen, Nationalmuseet (rådgivende).

Museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejlemuseerne (arkæologisk kortlægning)

 • Mads Ravn

  Forsknings- og samlingschef
  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 40 24 95 50
 • Christian Juel

  Teamleder for arkæologien og museumsinspektør

  Send e-mail
  mobil 51 73 81 29
 • Charlotta Lindblom

  Museumsinspektør - arkæologi

  Send e-mail
  mobil 51 73 81 61

Projektets publikationer

Holst, S., Dengsøe Jessen, M., Christensen, T., Ravn, M., & Juel, C. 2021. Magtens landskaber. I: Varberg, J. & Pentz, P. (red.). Togtet. På rejse i vikingernes verden. Nationalmuseet 2021.

Ravn, M. & Juel, C. 2021. En befæstet vikingegård ved Erritsø. I: Klæsøe, Boel Jepsen, Arntsen, Staal, Tomlinson, Barry, Bødker Thomsen and Mortensen (red.) Glimt fra Vikingetiden. Fund & Fortid, Arkæologi for alle. Danske Amatørarkæologer. (pp. 121-126).

Pedersen, A., Ravn, M., Juel, C., & Lindblom, C. 2019. Erritsø-new investigations of an aristocratic, early Viking Age manor in Western Denmark c. 700-850 AD. In 67th Sachsensymposion in Antwerp: Early medieval waterscapes. Risks and opportunities for (im) material cultural exchange (pp. 37-45). Onroerend Erfoged.

Ravn et al. in 2019. Erritsø – new investigations of an aristocratic, early Viking Age manor in Western Denmark c. 700-850 AD. Proceedings of the 67the Sachsensymposion in Antwerp, 37-46.

Ravn, M. 2018. Roads to Complexity: Hawaiians and Vikings compared. In: Danish Journal of Archaeology 2018. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21662282.2018.1468147

Juel C. & Ravn M. 2018. Erritsø – A fortified Early Viking Age manor near Lillebælt. New investigations and research perspectives. In: Jesper Hansen & Mette Bruus (eds), 36th Interdisciplinary Viking symposium in Odense, May 17th 2017. Kulturhistoriske Studier i Centralitet, Vol 3. 2018, Odense: Odense University Press, 16-25.

Ravn, M., & Juel, C., 2018. Stormandsgården ved Erritsø. I Skalk. 2018, 2. 7-15.

Ravn, M. 2018. Kan nutiden lære af fortiden? I Frederiksborgs Amtsavis 8 januar 2018.

Ravn, M. 2018. Hvad en mønt kan fortælle. I Frederiksborgs Amtsavis 14 maj 2018.

Ravn, M & Juel, C. 2018. Vikingeborgen ved Erritsø kan have spillet en rolle i Danmarks ’Game of Thrones’ Videnskab.dk. 19/4 2018.

Jessen, M. D., in press. “To Palisade or not to palisade – the development and multifunctionality of enclosed residences”, The Borgring Conference, SAXO-instituttet, Københavns Universitet

Del af særudstilling

Fortællingen om Erritsø var en del af særudstillingen Magt og guld.

Magt og guld - Vikinger i øst

07.04.22 - 18.12.22

Mere om udstillingen