vm-loop
læs højtvm-speaker DA / EN

07.04.22 - 18.12.22

Harald Blåtands østlige forbindelser, og den enorme guldskat fra Vindelev, spillede hovedrollerne i 2022's store særudstilling.

Haralds magt

Harald Blåtand “...vandt sig hele Danmark og Norge, og gjorde Danerne kristne”. Det eftermæle sikrede han sig, ved at mejsle det i den store Jellingsten.

Mange vil også vide, at han lod en række af Danmarkshistoriens mest imponerende bygningsværker opføre: Ravningbroen, palisaden omkring Jelling og ringborge landet over.

Færre ved måske at Haralds magt i høj grad var baseret på tætte alliancer med herskerne i det nuværende Polen, og Jellingdynastiet stod på skuldrene af en række tidlige konger, som vi kun kender fra sagn, sparsomme kilder og arkæologiske fund.

Det er netop denne samlede fortælling om Harald Blåtands magt, der blev fortalt i den store udstilling i Vejle.

Vikingernes østlige forbindelser

Historierne om vikingernes plyndringstogter i England er fortalt utallige gange. Vi vil meget mere i dybden og fortælle om de fascinerende kulturmøder og alliancer, der skaber de danske vikingekongers magtbase.

Den kommende udstilling viser den allernyeste viden om både optakten til vikingetiden og Harald Blåtands østlige forbindelser. Forbindelser, som ses tydeligt i udstillingens mange fantastiske fund fra både Danmark og Polen.

En mytisk forgængers guld

I starten af de urolige og kaotiske 500-år sad der i Vindelev - kun få kilometer fra det Jelling, der senere blev Harald Blåtands kongesæde - en stormand. Måske var han en af de småkonger, der på den tid delte Jylland mellem sig.

Vi ved han var rig og må have tilhørt samfundets absolutte top, for han ejede enorme mængder guld.

Det var en urolig tid – præget af store forandringer i samfundet og en serie voldsomme globale naturkatastrofer. Måske som et sidste håb om forsoning med guderne, nedgravede han sin skat og ofrede den til de højere magter.

Vindelevskatten, der i sensommeren skabte overskrifter i hele verden, vejer næsten 1 kg og indeholder en imponerende samling af guldfund.

Vejlemuseerne udstiller nu dette pragtfund, med fantasifulde afbildninger og runer, og fortæller guldets fascinerende historie.

De store forandringer i samfundet åbner langsomt op for vikingetiden, hvor guldmængderne svinder ind og handelen med sølv fra øst dominerer.

Kongsgården ved Erritsø

Grundlaget for de mange kulturmøder og rejser i vikingetiden er sejladsen. Og her er det ikke kun skibene der var afgørende. Lige så afgørende er bl.a. sejl og kompas. Udstillingen viser blandt andet et meget sjældent solkompas, brugt til at navigere med i vikingetiden. Kompasset er fundet på handelspladsen Truso i Polen, og er lavet af hvalben.

Kongsgården ved Erritsø ligger højt med udsigt over Lillebælt, på sejlruten ned til Hedeby og videre østpå. Kongsgården er en imponerende befæstet gård. Ikke langt fra gården er fundet en stor sølvskat fra vikingetiden. I de mange vævehytter i tilknytning til gården, er der blevet vævet uld til sejl.

I udstillingen kan du træde ind i kongsgården og hallen, hvor de vigtige beslutninger tages.

Erritsø-hallen fortæller historien om de konger, der kom lige inden Gorm den Gamle og Harald Blåtand. Måske var det netop Erritsø, der var målet for en større angreb fra syd i år 815, som er beskrevet i de franske annaler (årbøger). I udstillingen kan man blandt andet høre om kampen mellem de danske konger Godfredssønnerne og Harald Klak.

Det sagnomspundne Jomsborg

Jomsborg er beskrevet i de islandske sagaer, men vi har aldrig vist præcis hvor dette sagnomspundne sted lå. Meget tyder dog efterhånden på, at vi nu har fundet stedet. Handelspladsen Wolin, tæt ved den nuværende grænse mellem Tyskland og Polen er i hvert fald et godt bud.

Udstillingen viser flotte fund fra handelspladsen Truso, beliggende på Østersøens sydlige kyst i Polen. Truso blev besøgt af skandinaviske købmænd allerede sidst i 800-årene. Det viser at de almindelige købmænd og håndværkere havde tætte forbindelser til det slaviske område, allerede før Harald Blåtands tid.

Truso og flodruten ned mod det Sortehavet blev kaldt ”The Amber road” – Ravvejen. De massive forekomster af bearbejdet rav i Truso – viser hvor vigtig en handelsvare ravet var. Til gengæld for rav kunne man få sølv, som var den allervigtigste handelsvare og værdimåler igennem vikingetiden.

Alliancer, inspiration og giftermål

Udstillingen fortæller historien om Jellingkongernes alliancer i det slaviske område, og viser mange flotte fund fra den polske parallel til Jelling, Ostrow Lednicki. Blandt andet skandinaviske våben.

Her finder vi også imponerende bygningsværker, som kan have været inspiration og forbilleder for Harald Blåtands enorme anlægsprojekter hjemme i Danmark. Harald gifter sig endda med Tove, en vendisk fyrstedatter, for at forsegle en af de vigtige alliancer.

Historien om Harald Blåtand ender med hans kamp mod sønnen Svend Tveskæg. En kamp som Harald taber da han bliver skudt med en pil bagi. Han flygter og dør kort efter. Ikke hjemme i Jelling, men derimod sandsynligvis et ukendt sted i det nuværende Polen.

Magt og guld blev vist i Utzon-salen på Vejle Kunstmuseum.

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Besøg Kulturmuseet

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Besøg Vejle kunstmuseum

Ravning­broen

Ravningbroen blev bygget i vikingetiden under Kong Harald Blåtand, omkring år 980. Den målte hele 760 meter og krydsede Vejle Ådal på det bredeste sted, kun 10 km syd for kongesædet i Jelling.

Besøg Ravningbroen

Udstillingen blev udviklet i et samarbejde med Moesgaard Museum og bygget op omkring den nyeste forskning. Udstillingen blev realiseret ved generøse bevillinger fra Konsul Georg Jorck og Hustru Emma Jorcks fond, Knud Højgaards fond, Augustinusfonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens fond.

Fondslogoer