vm-loop
læs højtvm-speaker

10.12.21 - 18.04.22

17 kunstnere fra Grafisk Værksted Vejle bidrager med nye perspektiver på Vejle Kunstmuseums samling.

En parafrase er en kunstners egen version eller gengivelse af en anden kunstners værk. Parafraser findes især inden for litteratur, musik og billedkunst.

Parafraser er et fælles projekt, hvor 17 kunstnere fra Grafisk Værksted Vejle bidrager med nye perspektiver på Vejle Kunstmuseums samling. Kunstnerne har undersøgt og eksperimenteret på baggrund af personligt udvalgte værker, og demonstrerer med udstillingen tydelig den dygtighed og variation Vejles lokale kunstnere besidder. Derfor er Vejle Kunstmuseum glade for at præsentere udstillingen Parafraser

I kunstens verden søgere den individuelle kunstner ofte at skabe sit personlige, unikke og genkendelige udtryk. Hellere skille sig ud end gå i eet med tapetet, for hvis man ikke går til grænsen, er der ingen grund til at gå, sagde Asger Jorn. Derfor gælder det også om ikke at forveksles med andre kunstnere. Men det er en modig kunstner, der har rum til at gengive en anden kunstners værk. Nogle kunne forveksle en parafrase med en efterligning.

I fortiden lærte unge elever på kunstakademierne at male, ved at eftergøre de gamle mestres motiver og teknikker. Ikke at forveksle med forfalskning, om end en pointe ved en parafrase ofte er, at man kan genkende det oprindelige værk, der nu præsenteres på ny. Dét at gengive en anden kunstners værk er ofte udsprunget af beundring og respekt for den kunstner og det værk, der nu skabes en ny version af. Er den nye version god nok? Kan betragterne genkende det oprindelige værk, men også se og fornemme at parafrasen er skabt af en kunstner, med sin egen karakter og idé?

Mange store kunstnere har gennem historien skabt parafraser, som hilsen til forgængere. Nogle gange for at demonstrere, hvor meget bedre, parafraseværket forløser et motiv og en fortælling, oftest fordi de udvalgte kunstneres billedfortællinger er universelle og inspirerende, og derfor kalder på en aktuel og stadig vedkommende dialog: En kunstner i samtale med en anden kunstner med afsæt i et fælles emne. Derfor bliver parafraser interessante.

Som fælles kunstprojekt, der samtidig inviterer Vejles borgere til dialog med byens dygtige kunstnere, er samarbejdet med Grafisk Værksted Vejle en dobbelt glæde.

Kunstnere i udstillingen

 • Annette Zierau
 • Anne Fjeldvig
 • Birgit Frederiksen
 • Birgit Kirke
 • Elisabeth Kiefer
 • Hansine Kirkegaard
 • Helle Koch
 • Kurt Ejvind Nielsen
 • Maibritt Larsson
 • Malene Kløve Dalsgaard
 • Merete Wøldike Schmidt
 • Niels Damgård
 • Peter Wade
 • Pia Möller-Light
 • Susanne Baldus
 • Tove Bjerrum
 • Ulla Gerd Christensen

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Besøg Vejle kunstmuseum