vm-loop
læs højtvm-speaker

Hvilken betydning havde bomuldsspinderierne for industrialiseringen af Vejle? Hvordan var arbejdsforholdene dengang for børnene og kvinderne? Og hvad har det betydet for det danske samfund i dag, at de ansatte dengang krævede bedre rettigheder?

Indhold og forløb:

I skoleforløbet ‘Lidt arbejde skader ikke!’ - om børnearbejde og arbejdernes dagligdag og livsvilkår - vækkes historierne om industrialiseringen i Vejle til live gennem museets genstande, sanseoplevelser og spændende fortællinger.

Forløbet starter med en rejse i den autentiske ramme: Spinderihallerne. Her oplever eleverne rummet i fortid og nutid gennem sanselig fortælling, og får dermed et indblik i spinderitøsernes og børnearbejdernes arbejdsdag og vilkår.

Efterfølgende træder vi ind i udstillingen ‘På Arbejde’, som omhandler industrialiseringen i Vejle fra 1890-1950, med fokus på arbejderne. Her arbejder eleverne i grupper, hvor de gennem en aktiv og undersøgende tilgang til udstillingen tilegner sig viden om børnearbejde og arbejdernes dagligdag og levevilkår. Eleverne undersøger bl.a. arbejdsvilkårene blandt datidens jævnaldrende ved at afprøve arbejdsopgaver på egen krop.

Afslutningsvis laver eleverne en opgave, som visuelt binder fortid og nutid sammen. Opgaven tager udgangspunkt i fritidsbegrebet, og de livsvilkår som børn og unge fra arbejderklassen havde under industrialiseringen, når de ikke var i skole. Eleverne får dermed indsigt i, hvordan industrialiseringen og arbejdernes kamp fik betydning for hvordan fritidsbegrebet opstod, og hvorledes industrialiseringen har været med til at forme det samfund, vi kender i dag.

Fag:

Historie

Kompetenceområde:

Det lokale, regionale og globale.

Fagets formål:

“Elevernes historiske bevidsthed styrkes til at forstå, hvordan deres livsvilkår og samfund er historieskabte”.

Kompetencemål:

· Eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv, samt perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum.

· Eleven kan bruge historiske spor i lokalområdet til at fortælle om fortiden. Historiske spor som også kan perspektiveres til det nationale og globale.

Færdigheds- og vidensmål:

· At eleverne har tilegnet sig viden om arbejdernes levevilkår, dagligdag og børnearbejde under Industrialiseringen, og at de kan perspektivere industrialiseringens opfattelse af børnearbejde ud i en nutidig global sammenhæng.

· At eleverne har forstået den historiske kontekst til vores nutidsopfattelse af begrebet ‘fritid’.

· At eleverne har tilegnet sig viden om historien gennem spor i lokalområdet - det autentisk rum, Spinderihallerne.

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Læs mere

Skole­forløb på Vejle Kunst­museum

På Vejle Kunstmuseum får dine elever kunstoplevelser, som tager udgangspunkt i livet og hverdagen. Vi inviterer til at gå på opdagelse i kunstens verden igennem bl.a. billedsamtaler, sanselige oplevelser, æstetiske læreprocesser, dialog og bevægelse.

Læs mere

Skole­forløb i Jern­alderen

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse. Vingsted Jernalder tager hvert år i mod 3-4.000 skolebørn fra 0. til 9. klasse, der i 1-3 dage bor og lever i jernalderen. Eleverne kommer helt tæt på livet i jernalderen, og de oplever, hvordan dagligdagen i landsbyen fungerer.

Læs mere