vm-loop
læs højtvm-speaker

Der findes mange fascinerende historier, oplevelser og hemmeligheder gemt i Vejles tidligere middelalderkerne. Eleverne kommer med vores museumsinspektør på en tur rundt i byen og oplever: Hvad var en by i middelalderen? Hvordan så byen ud dengang? Hvordan levede folk i middelalderen?

Turen begynder enten ved Nørretorv, Borgvold eller Munkenes Teglovn på Søndermarken.

LÆRINGSFORLØB

Turen indledes med fortællinger om, hvorfor Vejle ligger, hvor den gør. Derefter går vi rundt i byens gader, hvor vi bl.a. kommer forbi Sct. Nikolai Kirke på Kirketorvet, og eleverne hører om det gamle kloster på Rådhustorvet. Fortællingerne fokuserer på, hvordan byen havde et godt opland som grundlag for handel og håndværk.

Vejle voksede i løbet af middelalderen og oplevede sin storhedstid i 1500-tallet, hvor byen havde god indtjening på især okseeksport. Mange traditioner og skikke fra middelalderen hang ved et godt stykke ind i renæssancen, hvor Vejle var en rig handelsby med stor kontakt til den vide verden.

Pris afhænger af varighed og ønsker til indhold.

FAG OG FÆLLES MÅL

Fag: Historie og kristendomskundskab

Kompetenceområde: Kronologi og sammenhæng, kristendom

Kompetencemål:

Eleverne kan relatere ændringer i hverdag og livsvilkår over tid til eget liv.

Eleverne kan forklare, hvad kristendom er og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark.

Færdigheds- og vidensmål:

Eleverne kan forklare middelalderen i sammenhængen med konkrete begivenheder lokalt, regionalt, nationalt og internationalt (handel, krige, reformationen) samt forklare hvordan begivenhederne har haft betydning og effekt på hverdagslivet og byudvikling.

Eleverne kan gengive centrale begivenheder i kristendommens historie (særligt reformationen) med særlig vægt på danske forhold.

Husk at tilmelding skal ske SENEST 14 dage i forvejen.

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Læs mere

Munke­nes Tegl­ovn

Sortebrødremunkene i Vejle byggede kloster i middelalderen, og til det skulle de bruge tegl.

Læs mere

Skole­forløb på Vejle Kunst­museum

På Vejle Kunstmuseum får dine elever kunstoplevelser, som tager udgangspunkt i livet og hverdagen. Vi inviterer til at gå på opdagelse i kunstens verden igennem bl.a. billedsamtaler, sanselige oplevelser, æstetiske læreprocesser, dialog og bevægelse.

Læs mere

Skole­forløb i Jern­alderen

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse. Vingsted Jernalder tager hvert år i mod 3-4.000 skolebørn fra 0. til 9. klasse, der i 1-3 dage bor og lever i jernalderen. Eleverne kommer helt tæt på livet i jernalderen, og de oplever, hvordan dagligdagen i landsbyen fungerer.

Læs mere