vm-loop
læs højtvm-speaker

Bjørn Nørgaard, 1999

Ud for Vejle Banegårds indgang står skulpturen Himmelstigen af Bjørn Nørgaard. Den består af en monumental granitstele, der er 9 meter høj, 2 meter bred og 1 meter dyb. Stenen er omkranset af støbejern og placeret i et meget fladt bassin, hvorfra der pibler vand omkring skulpturen. Skulpturen blev stillet op i anledning af den nye banegårdsbygning.

Bjørn Nørgaard (f. 1947 i København) vokser op i et socialistisk indstillet arbejderhjem, hvor musik, litteratur og billedkunst opfattes som bærende værdier i samfundet. I 1964 optages han på Den Eksperimenterende Kunstskole (Eks-skolen) som på dette tidspunkt drives af kunsthistorikeren Troels Andersen og bl.a. kunstnerne Poul Gernes og Per Kirkeby.

I 1966 møder Bjørn Nørgaards den tyske kunstner og professor Joseph Beuys (1921-86), hvilket yderligere inspirerer til fortsat arbejde med ukonventionelle materialer som gips, pap, ståltråd og hverdagsobjekter. Bjørn Nørgaard udfører gruppeaktioner, happenings og arbejder idet hele taget på tværs af gængse traditioner. Han er meget kendt for sit arbejde med Dronningens Gobeliner.

På tværs af tid

Selve stenens form henviser til oldtidens steler i Ægypten – der er også ægyptiske tegn eller hieroglyf-lignende tegn. En figur i et af de nederste hjørner er inspireret af skulptøren Michelangelos (1475-1564) skulptur Atlas Slave. Andre steder er billedsproget helt moderne, og man kan bl.a. finde en kuffert, som henviser til rejser med tog. Bjørn Nørgaard gør inspirationerne til sine helt egne udtryk.

Kun én sten

Man kan tænke, at skulpturen er sat sammen af flere sten, men der er kun tale om én granitsten. Teknisk har Nørgaard arbejdet med det glatte, det matte, det slebne og det rå, ubehandlede udtryk i stenen. Dermed er det lykkedes at få forskellige farvenuancer og teksturer frem, selvom det er samme sten

Ydre og indre rejser

Placeringen foran banegården relaterer skulpturen til begrebet at rejse. Tallet tolv går igen på Himmelstigen, som henvisning til de tolv himmeltegn og de tolv disciple. På en side fortælles måske om de 12 disciple siddende ved nadverbordet. På den anden side forekommer de samme disciple rejst ud for at udbrede det kristne budskab. Der synes at komme ildtunger ud af de liggende figurers hoveder, måske en henvisning til pinseunderet.

Et digt i stenens port

Det kaldes Himmelstigen
Vores drøm om paradiset
Kærligheden
Og et bedre smukkere
Liv på jorden
Jacobs drøm

Inspirationen til Himmelstigen er en historie i Det Gamle Testamente, hvor Jacob, under en rejse i ørkenen, i en drøm så en stige, der strakte op til himlen. Af den kunne Guds engle rejse op og ned fra himlen. Skulpturen rummer mange andre former for trapper eller stiger, der kan være symbol på åndelig eller religiøs stræben.

Klik på kortet for at åbne i Google Maps

Skulptur­guide Vejle midtby

Vores guide til byens skulpturer og kunst i det offentlige rum.

Læs mere