vm-loop
læs højtvm-speaker

De Lichtenbergsvej 32, Nørup

Nørup Kirke var nok den mest imponerende udsmykkede af Gehrdt de Lichtenbergs 20 kirker. Den lille romanske kirke rummer en pragt, som sjældent ses i danske landsbykirker. Kirken hørte til herregården Engelsholm, som der er en bjergtagende udsigt til fra kirkegården.

Udvendig prydes Nørup Kirke af de karakteristiske løgkuppelspir af bygmester Nicolaus Rieman fra Viborg, som kan ses på mange af Lichtenbergs andre ejendomme – herunder Engelsholm.

Indvendig er kirken udsmykket med kunstfærdige træudskæringer, forgyldninger, inskriptioner og bemalinger, herunder et overdådigt draperet bagtæppe bag altertavlen.

Kirkens interiør er et sjældent provinsielt eksempel på rokokostilens forkærlighed for forgyldninger og svungne former, og meget udtryksfuldt for Lichtenbergs interesse for overdådighed.

Blandt de pompøse islæt, som Lichtenberg føjede til kirken, ses den lukkede herskabsstol, som har indgang fra kirkens nordside, der var beregnet til ham selv og hans familie. På menighedens stolestader ses hans initialer på mandssiden og hustruen Bodil Hofgaards på kvindesiden.

På korlågen viser et billede af Nørup Kirke englenes lovprisning af Lichtenbergs istandsættelse af kirken. Denne istandsættelse omfattede en rokokoinspireret opkvalificering af bl.a. døbefonten, prædikestolen, orgelpulpituret og altertavlen, som bærer inskriptionen:

Gud til ære og hans Kirke til Prydelse er denne Altertavle med meere Kirkens Forbedring 1732 bekosted af Commerce Raad Gehrdt Hansen Lichtenberg og Hans Frue Bodil Stephansdatter Hofgaard.

I kirken ses en mindetavle over Gehrdt de Lichtenbergs datter Geedske og hendes mand Christen de Linde samt deres søn. Tavlen dækker over en familietragedie. I 1753 havde parret bosat sig på Engelsholm, som Geedske fik i medgift, og omtrent et år senere fødte Geedske sit eneste barn, sønnen Christian. I 1766 døde han i en alder af 12 år, og et halvt år senere døde Geedske. Christen de Linde trak sig herefter tilbage i svogerens hjem på herregården Bidstrup. I kirkens kapel er udstillet en handske, som Geedske havde på da hun blev begravet.

Nørup Kirkes alter
Nørup Kirkes alter
Geedske Og Christen De Lindes mindetavle
Geedske Og Christen De Lindes mindetavle
På sporet af De Lichtenberg - Kort