vm-loop
læs højtvm-speaker

Randbølvej 69, Randbøl

Randbøl Kirke var annekskirke til Nørup Kirke og blev benyttet af Lichtenbergs fæstebønder i Randbøl.

Lichtenberg lavede forbedringer på kirkens murværk og fik i 1738 ombygget kirkens renæssancealtertavle, som fik nyt maleri af kunstneren Mogens Christian Thrane og bærer inskriptionen:

Vor Cancellie Raad, Hr. Lichtenberg vi yde
Vor skyldig tusind Tak for Hand lod Kirken pryde
Og Kirkens gamle Muur forbedre og fornye
Ja Skolen satte nye her udi Randbøll Bye
En ret Patron Hand er: Gid mange var hands lige
besee kuns Nørup Kirk og Skole, du skal sige
jeg eig flatteret har, thi alt hvad findes der
ud af Hr. Lichtenberg bekost og prydet er.

Også prædikestolen, som oprindeligt er fra renæssancen, blev i 1738 opmalet og udsmykket af samme kunstner.

Altertavle, Randbøl Kirke
Altertavle, Randbøl Kirke
På sporet af De Lichtenberg - Kort