vm-loop
læs højtvm-speaker

Kom med på besøg i gården, hvor landsbyens bonde bor med dyrene.

Videoen åbner på Youtube
 • QUIZ (FIND SVARENE I VIDEOEN)

 • Hvad hedder bonden, der bor her?
  ɐʅʇɐꓘ:ꓤⱯꓥS
 • Hvorfor er fåret inde i dag?
  ·uǝʎqspuɐʅ ɹoɟ ɹʎp ʇɓᴉʇɓᴉʌ ʇǝɓǝɯ ʇǝ ɹǝ ʇǝɹɐꓞ ·ʇpoɓ ʇǝp ɹɐɥ ʇǝɹɐɟ ɯo ʻǝʞʞǝꓩʇ ʅɐʞs unH 

  :ꓤⱯꓥS

 • Hvad bruger man fårets uld til?
  ·ꓩoʇ ʅᴉʇ ʇǝʌɐʅ ɓo ʻʇǝʌǝɐʌ ɓo ʇǝpunds ɹǝʌᴉʅq ʇǝꓷ :ꓤⱯꓥS
 • Hvad skal der ske med gederne?
  sǝʞʅɐɯ ʅɐʞs pǝɓ ǝɹoʇs uǝꓷ :ꓤⱯꓥS
 • Hvad spiser de meget i landsbyen?
  poɹɓ ʇǝɓǝɯ uǝɯ ʻpoʞ ʇǝɓǝɯ ɐs ǝʞʞI :ꓤⱯꓥS
 • Hvad skal mælken bruges til?
  ·ǝʌɐʅ ʅɐʞs uǝʎqspuɐʅ ᴉ ǝɹpuɐ ǝp ɟɐ uǝ ɯos ʻuǝpoɹɓɓʎq ᴉ ʅɐʞs uǝꓷ :ꓤⱯꓥS 

Fakta omkring Overbygård

I Overbygård bor landsbyens bonde. Bonden passer alle dyrene og sørger for, at der står korn og grøntsager på markerne. Det er den føde, som landsbyen skal leve af året rundt.

Overbygård er en rekonstruktion af en gård fra en lille jernalderlandsby, der blev udgravet af arkæologer i Nordjylland. Selve landsbyen bestod af kun 10 huse. I jernalderen havde disse huse ligget halvt nedgravet i en bakkeside. Seks af gårdene bestod hver af et hovedhus og et udhus, der var bygget sammen, og havde fælles indgang. Tilsammen udgjorde de selvstændige gårde. Gulvene i husene var gravet en meter dybe.

De fleste jernalderhuse har døre i begge langsider, men i huset fra Overbygård var der kun en dør i den ene langside, fordi den anden side var nedgravet i bakkeskråningen. Indgangen til huset var formet som en overdækket bred skrånende gang. Helt inde ved den egentlige dør, var der gravet et dybt hul. Måske en kælder, som nødvendigvis må have været dækket til, for at man kunne komme ind og ud.

Udhusene lå i vinklen mellem hovedhus og den brede skrånende gang. Også den var forsænket.