vm-loop
læs højtvm-speaker

Kom med indenfor i huset, hvor landsbyens pottemager bor sammen med sin mand, smeden.

Videoen åbner på Youtube
 • QUIZ (FIND SVARENE I VIDEOEN)

 • Hvad hedder ægteparret, der bor her?
  sᴉpɓᴉꓥ ɓo ʞɹᴉꓭ:ꓤⱯꓥS
 • Hvad skal kornet bruges til?
  uǝpøɹɓɓʎq 

  :ꓤⱯꓥS

 • Hvorfor skal man passe godt på, at kornet ikke ryger ved siden af?
  ·ʇsoɥ ɓᴉʅɹɐp uǝ ɹɐɟ uɐɯ sᴉʌɥ ʻǝʇʅns ʇɐ ɹoɟ oʞᴉsᴉɹ ɹǝ ɹǝp ɓo ʻɹǝpʅoɥ ʇǝpɐɹɹoɟ ǝɓuǝɐʅ ɹoʌɥ ɓᴉɹpʅɐ pǝʌ uɐɯ ɹoɟ ʻʇǝp ɐd ʇpoɓ ǝssɐd ʅɐʞs uɐɯ ɓo ʻuɹoʞ ɟɐ pʅᴉds ɹǝ ʇǝꓷ :ꓤⱯꓥS
 • Hvem har Vigdis lært pottemageri af?
  ɹoɯ uᴉs ɟɐ ʇǝp ʇɹǝɐʅ ɹɐɥ unH :ꓤⱯꓥS
 • Hvad putter Vigdis i grøden?
  ɹǝʇɹn:ꓤⱯꓥS

Fakta omkring Hoddehuset

I Hoddehuset bor landsbyens pottemager med sin mand, der er smed. Smedjen ligger lidt for sig selv, bag huset hvor der er beboelse i vest og stald i øst. Pottemagerens værksted er det lille hus, der ligger foran gården.

Hoddehuset er rekonstrueret efter en gård fundet under en arkæologisk udgravning.

Omkring tiden før Kr.f. var der en jernalderlandsby ved Hodde i Vestjylland. Dengang landsbyen var størst, bestod den af 27 gårde på i alt 53 huse. Her boede omkring 135 mennesker, og gårdene havde plads til 400 dyr på stald.

Hver familie boede på en gård, som var hegnet ind. Uden om alle gårdene var der et fælles hegn. Man kan se på størrelsen af gårdene, at nogle var rigere end andre.

I ca. 150 år boede der folk i landsbyen Hodde. Men med tiden blev jorden mere og mere udpint. Landsbyen begynder at blive mindre, og gårdene flytter til en ny landsby. Omkring Kr.f. er det slut for Hodde.

Jorden, hvorpå den tidligere Hodde-landsby havde ligget, blev nu brugt til mark for den nye landsby.