vm-loop
læs højtvm-speaker

Steppinggården er landsbyens største gård. Vi kalder den stormandsgården eller høvdingegården, for det er her, høvdingen bor sammen med sin frue. I beboelseshuset er der tre ildsteder og en drejekværn, hvilket vidner om en rig og betydningsfuld høvding. Stalden bliver brugt som stald, og i en anden bygning, som ikke er til beboelse, finder vi væveværkstedet og vølvens ting.

Modsat de andre huse i vores landsby har Steppinggården ikke stald og beboelse i samme hus. Stalden ligger syd for beboelseshuset, som er det største med sine 20 meter i længden. Ud over stalden hører der flere bygninger til, som ikke er til beboelse.

Oprindeligt blev den fundet og udgravet af arkæologer ved Stepping, som ligger tæt ved Christiansfeld i Sønderjylland. Den blev fundet sammen med to andre gårde og en gravplads og er dateret til omkring 1. årh. e.Kr. Hele gården var omsluttet af et palisadehegn, som dog mod nord blev afløst af enkeltstående stolper. Gårdens samlede areal var på knap 800 m2.

 

Illustration: Margrethe Kruse Ellegaard