vm-loop
læs højtvm-speaker

Træd indenfor i landsbyens største gård, hvor høvdingen og høvdingefruen bor og få fortalt historien om landsbyen i krig.

Videoen åbner på youtube
 • QUIZ (FIND SVARENE I VIDEOEN)

 • Hvad hedder høvdingefruen?
  ꓷꓵⱯ :ꓤⱯꓥS
 • Hvem havde advaret os om fjenden?

  ꓷ⅄S ꓷOW ꓨO ꓷꓤON ꓷOW ꓤƎ⅄ꓭSꓷNⱯꓶ ƎꓤꓷNⱯ Ǝꓷ :ꓤⱯꓥS

 • Hvordan kom fjenderne hertil?

  NƎꓷꓤOſꓞ I ꓷNI ƎꓷNƎꓶſƎS WOꓘ Ǝꓷ :ꓤⱯꓥS

 • Hvor lagde fodfolket sig i baghold?

  ƎNꓤƎꓘꓘⱯꓭ I :ꓤⱯꓥS

 • Hvor blev kvinder og børn sendt hen?

  ꓨIS ƎWWƎꓨ ꓕⱯ ꓤOꓞ NƎꓥOꓘS I ꓷꓵ :ꓤⱯꓥS

 • Hvad hedder guderne i mosen?

  SꓵHꓕꓤƎN ꓨO ꓷꓤOſN :ꓤⱯꓥS

 • Hvorfor skal fjendens våben ofres?

  NƎꓤſƎS ꓤOꓞ ꓘⱯꓕ ƎꓨIS ꓨO ƎNꓤƎꓷꓵꓨ ꓶIꓕ ƎꓤƎꓷIꓥ ƎNꓤƎꓥⱯꓨ ƎꓥIꓨ ꓕⱯ ꓤOꓞ :ꓤⱯꓥS

Vingstedfundet

Det store slag er en fiktiv historie, men krigsvåbnene, som de ofrer til guderne i mosen, henviser til Vingstedfundet. Ved dræningen af bredden ved Vingsted Sø, ikke langt fra Vingsted Jernalder, blev der i 1856 og 1857 fundet dele af et krigsbytteofferfund fra jernaldertiden. Fundet består af ca. 150 forskellige genstande, der vidner om et slag mellem 250 og 280 e.Kr.

Vingstedfundet er udstillet på Kulturmuseet i Vejle.

Fakta omkring Steppinggården

Steppinggården er landsbyens største gård. Vi kalder den stormandsgården eller høvdingegården, for det er her, høvdingen bor sammen med sin frue. Til Steppinggården hører tre bygninger: beboelseshuset, stalden og værkstedet.

Beboelseshuset er landsbyens største, med sine 20 meter i længden. Indendørs findes der tre ildsteder og en drejekværn, hvilket vidner om en rig og betydningsfuld høvding.
Stalden ligger ved siden af beboelseshuset, i modsætning til de andre huse i landsbyen, som har beboelse og stald i samme hus. Her kunne der bo både geder, grise, høns, køer og får, men også heste.

I den tredje bygning, som også ligger separat og ikke er beboet, finder vi væveværkstedet og vølvens ting.

Steppinggården er en rekonstruktion af en gård, der oprindeligt blev fundet og udgravet af arkæologer ved Stepping, som ligger tæt ved Christiansfeld i Sønderjylland. Gårdens samlede areal var på knap 800 m2. Den blev fundet sammen med to andre gårde og en gravplads og er dateret til omkring 1. årh. e.Kr.