vm-loop
læs højtvm-speaker

1990’ernes og 00’ernes unge havde flere penge til sig selv end nogen unge før dem, og udbuddet af varer og forlystelser tilpasset deres smag var større end nogensinde før. De blev også unge tidligere, og deres ungdom blev strakt længere, end tilfældet havde været blot en generation tidligere.

Af Søren Hein Rasmussen, historiker 

Ideen om ungdommen 

Først i 1920’erne kan man rigtig tale om unge som nogen, der kunne leve et liv forskelligt fra både børnenes og de voksnes. Det var dog først efter 2. Verdenskrig at ideen om en særlig ungdomskultur for alvor bredte sig fra USA til Vesteuropa. Komponenterne var målrettede kulturprodukter og materielle genstande, som de unge fik råd til at købe. Begrebet teenager blev opfundet i USA i 1940 og kom til Danmark i 1950. Hvad det helt præcist indebærer at være ung og hvilken status det har, er imidlertid noget, som har været i udvikling lige siden. 

Den udvidede ungdom 

Teenage-begrebet peger på den befolkningsgruppe, der er i sine ’teens’, dvs. alderen 13-19 år. Selvom mange ældre ofte retter hårde ord mod ungdommen, har langtidstrenden imidlertid været, at bestandig flere i en højere og højere alder ønsker at leve, som om de også er unge. Det vil sige som ufærdige, søgende mennesker med hele livet foran sig. I den forstand kunne man i 1990'erne og 00’erne med næsten lige så stor ret hæfte begrebet på mennesker, der var fyldt både 40 og 50 år. Og måske endda endnu mere. 

Fænomenet hang sammen med en samfundsudvikling, som i mange henseender overflødiggjorde den enkeltes erfaringer og rutiner på livets forskellige områder. Det befordrede ikke et liv, der var lagt fast i en bestemt bane. Blot fordi man havde levet et bestemt antal år, forlod man ikke som tidligere uigenkaldeligt en livsepoke og trådte ind i en ny, og det var heller ikke noget ideal at gøre det. Nye begreber som "omstillingsparathed" og "livslang læring" illustrerede meget godt den forlængede ungdom. 

Teenagerne boede oftest hos deres familie, men allerede som 13-årige havde de ofte tillagt sig et forbrugsmønster identisk med de 19-30-åriges. Og de 30-årige så ud til at ville fortsætte deres ungdomsliv længe endnu. 

Ungdommen blev også forskudt nedefter i alderstrinnene. Teenagernes mindre søskende forbrugte i år 2000 for fem milliarder kroner forbrugsgoder til sig selv, og popgrupper som Spice Girls havde en stor og trofast fanbase blandt piger helt ned i førskolealderen. 

Natteliv 1990 - 2010

Kan du huske dengang du gik i byen hver weekend? Før du blev voksen og fornuftig, og fik børn og realkreditlån og alt det der?

Besøg udstillingen

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Besøg Kulturmuseet