vm-loop
læs højtvm-speaker

Vi har omregnet kapaciteten på en 3,5" diskette, en CD og et 1 TB Micro-SD-kort til til hulkort og stablet dem i bunker!

Hulkort

Som med så meget andet har der naturligvis fandtes forskellige typer hulkort. Vores 'standard-hulkort' kan indeholde 82 byte data og er 0,178 mm tykt.

Hulkort var en af de tidligste lagringsmetoder, der kendes helt tilbage til begyndelsen af 1700-tallet. Hver linje i hulkortet repræsenterer en kommando. Havde man en hel stak af hulkort, kunne man eksempelvis have et helt programs kildekode printet ud på papir.

Hulkortene blev produceret på en særlig skrivemaskine, hvor datricer (hulledamer) indtastede data fra protokoller og andre håndskrevne papirer til hulkort.

>DATA­KRAFT_

10.07.20 - 21.02.21

Læs mere

Kultur­museet i Vejle

Oplev hvordan den verden vi kender i dag, blev skabt.

Læs mere