vm-loop
læs højtvm-speaker

The Scapegoat, 2019

Frederik Worm’s The Scapegoat er et hybridværk mellem model/skulptur/arkitektur. The Scapegoat er en flydende enklave, eller hvad han definerer som ’extra-territorielt’.

Værket kan på lang afstand opleves som en flydende autonom struktur, en dissident fra resten af udstillingen, men kan på nært hold
opleves som en geo-cinematisk læsning af fjordens prestigebyggerier og globale/lokale ambitioner. Værket kan aflæses som en slags ‘Ugle i Mosen’ på en fjord, hvor ’Jorden er giftig’.

Frederik Worm bruger i sine værker skulpturelle og cinematiske teknikker til at konstruere portrætter og modeller af det offentlige landskab. Han zoomer ind på signifikante manifestationer og arkitektur som fx Henning Larsens ’Bølgen’ og producerer nye måder at navigere på i det offentlige rum.

Worm sætter spørgsmålstegn ved, hvordan animeringen af vores omgivelser påvirker vores fællesfølelse af at høre til et sted, i en verden hvor der i stigende grad er brug for en helle.

Foto: David Stjernholm