vm-loop
læs højtvm-speaker

En del af skeletterne er så godt bevarede, at vi kan sige, det drejer sig om større børn.

I begyndelsen af 1300-tallet kom Dominikaner-ordenen til byen. Munkene, der også kaldtes sortebrødrene på grund af deres sorte dragter, var tiggermunke, der havde viet sig selv til et liv i fattigdom og til at missionere. 

Klostret blev oprettet af drosten Laurids Jonsen Panter, der havde store besiddelser i Vejle-området. 

Klostret har ligget nordvest for det nuværende rådhus og har efter alt at dømme været et firfløjet anlæg af den velkendte type af teglsten i to etager med kirken som den sydlige fløj, præcist som vi kender det fra andre klostre i Danmark.

Vi ved også, at klosteret havde sin egen kirke og kirkegård.  

Klostergrundens fulde udstrækning med bygninger og kirkegård kendes ikke, men grundstykket kan formodentlig meget vel have omfattet i det mindste 1 hektar.  

Vejle ca. 1767 med klostertårnet til venstre. Foto: Vejle Stadsarkiv.
Vejle ca. 1767 med klostertårnet til venstre. Foto: Vejle Stadsarkiv.

Klostret blev nedlagt i 1529, hvor man solgte besiddelserne til rigshofmester Mogens Gøye. I 1531 blev bygningerne overdraget til Vejle by. Kun østfløjen fik lov til at blive stående, og frem til 1780 fungerede den som Vejles Rådhus. 

De seneste spor efter klostrets funktionsperiode er fundamentrester og en masse grave og skeletter, hvoraf flere er blevet udgravet. At finde grave tæt ved et kloster med egen kirke og kirkegård er ikke særligt overraskende. En del af skeletterne er så godt bevarede, at vi kan se bl.a. tegn på sygdomme og slid.

Der er fundet over 120 begravelser på Rådhustorvet, som fordeler sig på alle aldersgrupper fra spædbørn til tussegamle mennesker på over 50 år. 

Skelet fundet ved fundamentet til en af granitskulpturerne på Rådhustorvet.
Skelet fundet ved fundamentet til en af granitskulpturerne på Rådhustorvet.

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

Læs mere

Kultur­museet i Vejle

Kulturmuseet fortæller danmarkshistorien set fra Vejle – fra oldtiden til i går.

Læs mere