vm-loop
læs højtvm-speaker

Jernaldermiljøet i Vingsted er et af Danmarks største rekonstruerede jernaldermiljøer, hvor huse, marker, smedje, offersted og husdyr udgør en hel jernalderbosættelse. Jernaldermiljøet består af en række huse og andre anlæg fra forskellige jernalderlandsbyer i Jylland og ligger smukt mellem græsmarker, opdyrkede agre, sø og skov.

I jernaldermiljøet kan man deltage i aktiviteter, der tager udgangspunkt i, hvordan livet var for jernaldermenneskene, f.eks. markarbejde, træarbejde, fejring af solhverv og anden dyrkelse af hedenske guder, tilberedning af jernaldermad og meget mere. I juli måned kan familier holde en uges sommerferie, hvor man lever døgnet rundt i jernaldermiljøet. Det er en stor succes for både store og små – og helt uden mobiltelefoner og spillekonsoller! 

Området er altid åbent for vandreture, og der er gratis adgang, men husene i jernalderlandsbyen er kun åbne, når der er aktiviteter.

Vorbassehuset

Vorbassehuset er en rekonstruktion af et mindre hus, der har hørt til en meget stor jernaldergård. Den blev fundet i Midtjylland i nærheden af landsbyen Vorbasse, der er en kendt bosættelse gennem både jernalder og vikingetid. Vorbassehuset er et mindre langhus, der sandsynligvis har været et forråds- eller udhus. I dag bruger vi det som beboelseshus med plads til 20 personer. Du kan leje Vorbassehuset inkl. materialekasser til jernalderaktiviteter i udvalgte weekender. Daginstitutioner har også mulighed for at booke huset til aktiviteter på egen hånd i hverdagene.

Steppinggården

Steppinggården er stormandsfamiliens gård. Den lå oprindeligt i udkanten af landsbyen Stepping vest for Christiansfeld i Sønderjylland, og i Jernaldermiljøet er den rekonstrueret med alle tre langhuse og omgivende hegn. Det største hus er næsten 20 meter langt og var familiens beboelseshus. I dag bruger vi det som ceremoni- og samlingshus med 20 sovepladser. Det næststørste hus på 18 meter var sandsynligvis stald og lade, og det er det også her. Det mindste langhus på 13 meter kan have været et værksted, i dag kalder vi det ”Vølvens hus” og bruger det primært som tekstilværksted.

Overbygaard

Overbygaard er en typisk jernaldergård. Den er rekonstrueret ud fra fundet af flere gårde, der var gravet ned i jorden øst for Nørresundby i Vendsyssel. Den lille landsby lå der i århundrederne omkring Kristi fødsel. Overbygaard består af et langhus med beboelse med plads til 18 personer, en gang og en stald, der er gravet cirka en meter ned i jorden, samt et mindre hus, der er forbundet af en lang gang. En del af høsten er på loftet, og der er redskaber til landbrugsarbejdet i huset.

Hoddegården

Hoddegården er smedens gård. Huset er rekonstrueret efter fund af et tilsvarende hus i landsbyen Hodde mellem Varde og Grindsted i Vestjylland. Smedens gård lå sammen med 26 andre gårde i landsbyen, og den består af et langhus og to mindre huse, hvoraf det ene er smedjen. Det andet er indrettet som pottemagerværksted, da Hodde havde flere dygtige pottemagere. Langhuset har et rum til 18 overnattende, en gang og en stald mod øst.

Ceremoni- og offerplads

Guderne var meget nærværende i tilværelsen, og ritualer var en selvfølgelig del af livet i Jernalderen. Offerpladsen ved søen har kopier af store gudefigurer i træ, som oprindeligt blev fundet i en mose i Slesvig.

Husdyr

Husdyrene i Jernaldermiljøet er en vigtig del af vores formidling. Vi har høns, en stude, en flok gutefår og geder af dansk landrace. Du kan ved nogle af vores arrangementer være med til at malke, fodre, strigle og arbejde i stalden. Om efteråret bliver der slagtet, og dyrene er med til at forsyne landsbyen med kød og skind. 

Pas godt på alle dyr og huse – det gør vi også.

Frivillig i Vingsted

Som frivillig bidrager du til udvikling af aktiviteterne på Vingsted Historiske Værksted og Jernaldermiljøet i Vingsted og får mulighed for at udleve dine interesser for historiske håndværk og livet i jernalderen.

læs mere

Skole­forløb i Jern­alderen

I Danmarks største rekonstruerede jernalderlandsby byder vi på oplevelser, fællesskab og fordybelse. Jernaldermiljøet i Vingsted tager hvert år i mod 3-4.000 skolebørn fra 0. til 9. klasse, der i 1-3 dage bor og lever i jernalderen. Eleverne kommer helt tæt på det levede liv i jernalderen, og de oplever, hvordan dagligdagen i landsbyen fungerer.

læs mere

Arkæologi

I VejleMuseernes arkæologiske ansvarsområde ligger både Egtvedpigens bronzealderhøj og Harald Blåtands Jelling. Men det er kun en flig af alle de fantastisk spændende spor efter fortiden, vi hele tiden graver frem. Følg med i arkæologernes arbejde.

læs mere