vm-loop
læs højtvm-speaker

Rouge Planet, 2020

Rouge Planet

Ferdinand Ahm Krag arbejder med billedundersøgelser i tegning og maleri.

Han er specielt interesseret i, hvordan man kan holde vores verden dyb og åben i en tid præget af flader og kortsynethed foran de skærme, som vi ser verden igennem. Hvor vores ydre verden er begrænset af det, vi kan se, som fx en horisontlinje, er de indre horisonter af en anden natur. Ferdinand Ahm Krag skildrer det indre kompas, som leder blikket dybere og dybere ind i hvert enkelt tings kompleksitet.

Ferdinand Ahm Krag (f. 1977). Foto fra udstillingen.
Ferdinand Ahm Krag (f. 1977). Foto fra udstillingen. Foto: David Stjernholm.
Ferdinand Ahm Krag (f. 1977). Foto fra udstillingen.
Ferdinand Ahm Krag (f. 1977). Foto fra udstillingen.

Uddrag fra Ferdinand Ahm Krags essay om værket

Synet!!!!!!! Synet!!!!!! I dag havde jeg de mest vidunderlige syner! Visioner! Har jeg haft dem før? Måske, måske, det har jeg nok. Men forskellen – den store forskel! – er at jeg idag bedre forstod dem.

De ydre horisonter kender vi. Det er horisontlinjen over havet, bjergene, byen, markerne. Det er horisonten derude. Men der er også de indre horisonter og de er af en anden natur. På en måde ligner de indre horisonter de ydre derved at de ikke kan tilbagelægges. En horisont kan ikke indhentes. Det jeg gerne vil skildre er tingenes indre horisonter.

 

Ferdinand Ahm Kragh (f. 1977) er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. Han har siden 2018 været professor på Det Kongelige Danske Kunstakademi og arbejder ved siden af sin udstillingspraksis som dagbladsskribent, forfatter og essayist. ​

Essay: En udstil­ling, der ligger hen i mørke

Michael Kjær, der er en af folkene bag kunstudstillingen Navigeringer, gør sig tanker om en udstilling, der pludselig har fået uhyggelig relevans, på en måde som ingen havde forestillet sig.

Læs mere

Navige­ringer

08.03.20 - 16.08.20

Læs mere

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere