vm-loop
læs højtvm-speaker

Søkort var et vigtigt redskab, selv når man sejlede i de hjemlige europæiske farvande. Eksempelvis var større sandbanker markeret omkring øer og centrale kyster.

Hendrick Doncker producerede også søkort over Nordsøen og Østersøen, som ses på billederne ovenfor. Bemærk, at det danske rigsvåben er placeret midt i Skåne på trods af, at Danmark havde mistet denne landsdel ni år tidligere. Bemærk også, at kortet over Østersøen i nederste højre og øverste venstre hjørne har et indsejlingskort til den vigtige havneby Danzig indtegnet.

Kort over Nordsøen og Østersøen, produceret af Hendrick Doncker.
'Noort Zee' og 'Oost Zee'

Kortenes fokus er på havet, kysterne og potentielle havne og beretter ikke om, hvordan eksempelvis det danske indland så ud. Fjorde og åløb er ikke med, ligesom Limfjorden ikke er markeret på kortet over Nordsøen. Indlandstransport via åer og veje stod lokalbefolkningen selv for, og til det behøvede de ikke kort. Til gengæld er større sandbanker markeret omkring øer og centrale kyster.

Den nederlandske handel omkring Nord- og Østersøen havde enorm betydning for de nordeuropæiske riger. I midten af 1600-tallet stod Nederlandene eksempelvis for transporten af mellem 70-80% af al dansk eksport. Den danske eksport bestod hovedsageligt af landbrugsprodukter, som de store nederlandske byer kunne fortære, og nederlænderne færdedes derfor hjemmevant i de danske farvande, Nordsøen og Østersøen.

...almindelige mennesker havde ikke noget indtryk af, hvordan verden hang sammen

Det var ikke kun nederlænderne, som producerede kort over de danske farvande. I 1568 udgav den danske bogtrykker Laurentz Benedicht den første danske søkortsamling Søkartet offuer Øster oc Vester Søen. Benedichts kortsamling bestod af såkaldte læsekort, der bedst kan beskrives som rutebeskrivelser, suppleret med illustrationer af danske kyster set fra søsiden.

Benedichts kortsamling udgør et materielt levn fra datidens verdenssyn: Man så verden horisontalt, og almindelige mennesker havde ikke noget indtryk af, hvordan verden hang sammen. Med udbredelsen af bl.a. Donckers vertikalt optegnede kort, der byggede på nye og mere nøjagtige målinger, ændrede dette sig. Nu blev det muligt at orientere sig – både i ens region og i forhold til, hvordan verden hang sammen.

Navige­ringer

08.03.20 - 16.08.20

Læs mere

Vejle Kunst­museum

Kunst er inspiration! Det er vitaminer og krydderi til livet. Det er smukt. Sjovt. Spændende. Og ikke mindst udfordrende! Hiv familien op af sofaen, eller tag en god ven under armen, og brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere