vm-loop
læs højtvm-speaker

Den mytiske, vejlen­siske handske

Ifølge en sejlivet myte skulle den jyske adels opsigelse af kong Christian d. 2. være sket via en handske i Vejle. Her er myten om handsken fra 1523.

Den 20. januar 1523 opsagde den jyske adel deres troskabsed til kong Christian d. 2. Det førte til, at kongen måtte flygte ud af landet og i stedet afgive pladsen til sin onkel, hertug Frederik af Slesvig-Holsten.

Ifølge en sejlivet myte, skulle denne opsigelse være sket via en handske i Vejle, da kongen residerede i borgmester Niels Jonsens hus på hjørnet af Rådhustorvet og Kirkegade.

Mogens Munk lod opsigelsesbrevet ligge i en handske, så kongen først opdagede brevet efter, at Munk var redet videre.

I slutningen af januar 1523 gjorde Christian d. 2. holdt i Vejle, på vej mod København. Her skulle han ifølge den senere kongelige historieskriver Hans Svaning have modtaget den jyske adels opsigelse af deres huldskab og troskab, hvilket reelt var en afsættelse af kongen.

Man havde udvalgt den adelige landsdommer for Nordjylland, Mogens Munk, til at aflevere opsigelsen.

Et par år tidligere havde Christian d. 2. under besættelsen af Stockholm halshugget 80 adelsmænd. Selvom Munk nok ikke følte særlig stor empati for sine svenske standsfæller, så skulle han ifølge historikeren Svaning have frygtet, at kongen fik et lignende indfald, efter han havde læst opsigelsesbrevet.

For at få tid til at flygte, lod Munk opsigelsesbrevet ligge i en handske, og ifølge Svaning opdagede kongen først brevet efter, at Munk var redet videre.

Baggrund for opsigelsen 

Christian d. 2. havde gennem længere tid skubbet adelen væk fra magten.

Rigets privilegerede stand var særligt harm over, at kongens elskerindes mor - den nederlandske borgerske Sigbrit - havde mere magt end herremandsstanden. Eksempelvis skulle Sigbrit, ifølge Svaning, flere gange have ladet adelens repræsentanter stå uden for sin dør i regn og slud, før hun nedlod sig til at lukke dem ind, for at diskutere rigets anliggender.

Selvom Svaning nok digter lidt livligt her, så er der ingen tvivl om, at den danske adel ikke havde meget til overs for Christian d. 2.’s embedsførelse og da slet ikke Sigbrit. 

Derfor opsagde de jyske adelsmænd i slutningen af januar 1523 deres troskabsed til kongen. Begrundelsen var, at han ikke havde fuldt de regler, der var i den såkaldte håndfæstning kontrakten mellem konge og adelfra 1513.

Herefter kontaktede adelen hertug Frederik af Slesvig-Holsten, der var onkel til den afsatte konge. Denne udsendte d. 29. januar 1523 et brev, der kundgjorde hans magtovertagelse af riget, hvorefter der udbrød krig mellem de to kongers støtter.

Det endte med, at Christian d. 2. måtte flygte, men han fortsatte med at spille en central rolle i dansk inden- og udenrigspolitik, indtil sin død i 1559.

(Artiklen fortsætter under billederne)

Billeder - 1: Kong Christian 2. (Det Kongelige Bibliotek) 2: Rekonstrueret kort over Vejle ca. 1627 (Nationalmuseet) 3: 'Christian II i fængslet på Sønderborg Slot' malet af Carl Bloch (1834–1890) (Statens Museum for Kunst). Klik for at se hele billedet.

Men... 

Selvom den senere historieskrivning gentagende gange har reproduceret Hans Svanings fortælling om Munks handske i Vejle, så er den sandsynligvis ikke sand.

Mogens Munk mødte muligvis Christian d. 2. i Vejle, da Munk var på vej til hertug Frederik for at bede om hans støtte. Det vil dog have været mærkeligt at aflevere opsigelsesbrevet, før jyderne havde sikret sig hertugens støtte.

Også Christian d. 2. afviste at have modtaget brevet i Vejle. I stedet skulle han have fået det, da han senere var draget videre mod hovedstaden.

Myten er dog hængt ved op gennem den danske historieskrivning, der ofte byggede videre på Svanings studier, og fortællingen om handsken i Vejle gengives også i bind 1 af Vejles Historie fra 1997 (side 102). 

Også i bybilledet har handskemyten været tilstede. Således opsatte ejeren af Residensgården 1 i 1885 en mindeplade på bygningen, hvorpå der stod:

Paa dette sted, i borgmester Niels Jonsens Hus, boede kong Christian d Anden i Januar 1523, og modtog her, ved Mogens Munk, den Jydske adels opsigelsesbrev”.

Her hang mindepladen sammen med to andre indtil 1992, hvor den blev taget ned, da man havde fundet ud af, at der sandsynligvis var tale om en myte uden hold i virkeligheden. 

Læs også

Se alle

Billede øverst: Udsnit af 'Christian II i fængslet på Sønderborg Slot' - Carl Bloch (1834–1890) (Statens Museum for Kunst)