vm-loop
læs højtvm-speaker

Wørz­ners sam­ling

I 1995 erhvervedes en privatsamling af stor betydning. Dét, som nu er Vejle Kunstmuseums samling af besættelsestidens præ-Cobra kunst.

Wørzners private samling

Samlingen blev oprindelig indkøbt af slagtermester Max Wørzner i Viborg mellem ca. 1937 og 1945. Efter hans død i 1945 tog enke Inger Wørzner samlingen med til sin fødeby Vejle, og ved hendes død i 1993 trådte den testamentariske bestemmelse i kraft; at Vejle Kommune havde forkøbsret til at erhverve samlingen i dens helhed.

Kun få værker var i tidens løb udgået fra Wørzner-samlingen, som på den måde, med sine 124 malerier, skulpturer, akvareller og pasteller den dag i dag, giver et enestående billede af en fremsynet samlers smag, under de meget afgørende år for kunsten, under besættelsen.

Wørzner-samlingens store afdeling for ung kunst under besættelsen har haft afgørende betydning for Vejle Kunstmuseums samlings nationale og internationale kvalitet.

En fornem tilføjelse til kunstmuseet

Dele af Wørzner-samlingen har bidraget til en væsentlig forbedring af museets stærke samling. Det gælder f.eks. modernismen, som styrkedes med store værker af bl.a. Vilhelm Lundstrøm og Egon Mathiesen. Jens Søndergaards fine malerier og andre landskaber fra 30’erne blev lagt til dem, museet allerede ejede, og med ét fik Vejle Kunstmuseum landets bedste offentlige samling af Erik Raadals værker.

Det er dog Wørzner-samlingens store afdeling for ung kunst under besættelsen, der har haft afgørende betydning for samlingens nationale og internationale kvalitet.

Med erhvervelsen af den helt unge kunst lukkedes et hul i museets samling med en lang række banebrydende værker. Værker, som så fint viser tilblivelsen af Danmarks bidrag til det 20. århundredes kunst - sådan som den symbolsk blev udtrykt i 1948 med dannelsen af den internationale, abstrakt-ekspressionistiske kunstnersammenslutning Cobra.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Asger Jorn
Paatrængende Væsener, hvis Existensberettigelse bevises ved deres Existens, Asger Jorn (1939)

Cobra bliver til...

Asger Jorn, som endnu under besættelsen signerede sig med sit fødenavn Jørgensen, blev efter krigens afslutning den dynamiske medskaber af gruppen Cobra, som dannede sit navn efter forbogstaverne i Copenhagen, Bruxelles og Amsterdam. 

Museet modtog ikke mindre end 12 Jorn-værker ud over talrige tidlige og karakteristiske ungdomsværker af senere Cobra-medlemmer, som Ejler Bille, Egil Jacobsen, Henry Heerup, Else Alfelt og Carl Henning Pedersen.

Inden for samme stil arbejdede Richard Mortensen under besættelsen. Inspireret af Picasso raser han i sine lidenskabelige værker over krigens uhyrlighed. En række små, tidlige granitarbejder af Robert Jacobsen er også lavet inden for dette formsprog.

Svavar Guðnason, som efter krigen bragte Island ajour med moderne, europæisk kunst, deltog også i den livlige udveksling af ideer med sine danske kolleger, og med 10 værker fik museet nu landets største repræsentation af den store islandske maler.

 

En visuel oplevelse ud over det sædvanlige

Wørzner-samlingen dokumenterer overbevisende den kraft og ungdommelige lidenskabelighed i udtrykket, der kendetegner en levedygtig, ny kunstretnings fødsel. 


På Vejle Kuntstmuseum undgår salen med udvalgte præ-Cobra værker fra Wørzner-samlingen ikke at påvirke og gøre indtryk på den besøgende - uanset alder - hvilket gør det taknemmeligt at formidle netop denne kunstretnings ideer og formsprog. 

Vejle Kunst­museum

Brug et par inspirerende timer på Vejle Kunstmuseum.

Læs mere

Læs også

Se alle